Welke voedingsstoffen heeft rijst nodig om goed te groeien?

Rijstbemestingsschema

Allereerst moet je rekening houden met de bodemcondities van het perceel door middel van halfjaarlijkse of jaarlijkse bodemonderzoeken voordat je een bemestingsmethode toepast. Geen twee percelen zijn hetzelfde, en niemand kan je adviseren over bemestingsmethoden zonder rekening te houden met de testgegevens van de bodem, weefselanalyse en gewasgeschiedenis van jouw perceel. We zullen echter de meest voorkomende rijstbemestingsschema’s opsommen die door een aanzienlijk aantal boeren worden gebruikt.

Een algemeen rijstbemestingsschema dat veel rijstboeren gebruiken, omvat 2 belangrijke bemestingstoepassingen: de eerste toediening vindt ongeveer gelijktijdig met het planten of verplanten plaats (of ongeveer 20 dagen later), en de tweede vindt plaats ongeveer 45-60 dagen na de eerste aanvraag. Veel boeren gebruiken 0,5 ton NPK 30-10-10 per hectare bij het zaaien/planten (of 20 dagen later). Ongeveer 45-60 dagen na de eerste toepassing brengen ze 0,2-0,3 ton NPK 40-0-0 of 33-0-0 per hectare aan. Houd er rekening mee dat 1 ton = 1.000 kg en 1 hectare = 10.000 vierkante meter.

Dit zijn echter gewoon veelvoorkomende patronen die niet moeten worden gevolgd zonder eigen onderzoek te doen. Elk vakgebied is anders en heeft andere behoeften. De rijstplanten kunnen al dan niet hogere opbrengsten geven na het toedienen van meststoffen. Na het uitvoeren van een bodemanalyse kan je advies inwinnen bij een gediplomeerd agronoom.

Stikstof is de meest beperkende voedingsstof voor de rijstproductie. Stikstof is essentieel voor het vergroten van planthoogte, bladgrootte, pluimgetal en een hoge opbrengst per hectare. Rijst heeft stikstof nodig om voldoende pluimen te ontwikkelen. De cruciale periode waarin veel boeren N toepassen is twee weken na het verplanten of 21 dagen na het zaaien.

Bovendien gaan veel boeren over tot N-toepassingen voordat ze het veld zaaien en onder water zetten. Stikstoftoepassing kan plaatsvinden in droge grond, die we onmiddellijk zullen irrigeren. Als alternatief kunnen we het integreren en het veld na 3 tot 5 dagen onder water zetten. Een vroege toepassing kan ook plaatsvinden in de vorm van ammonium. We kunnen het aanbrengen op droge grond, net voor de overstromingsprocedure. We moeten bedenken dat zodra we vroege N toepassen, het veld binnen 5 dagen onder water zal staan. Overstroming integreert typisch N in de bodem en beschermt deze tegen verliezen. Houd er echter rekening mee dat elk vakgebied anders is en andere behoeften heeft.

Stikstoftekort

Een van de meest voorkomende problemen bij de rijstproductie is een tekort aan stikstof. Het vindt meestal plaats tijdens cruciale groeifasen (pluimontwikkeling), wanneer planten een grotere hoeveelheid stikstof nodig hebben.

Deze tekortkomingen kunnen we herkennen aan een intense verkleuring van de gewassen. Stikstoftekorten kunnen we beheersen door onderstaande maatregelen te volgen.

 • Efficiënte N-bemesting.
 • Voldoende plantafstand is vereist.
 • Goed waterbeheer. Veel boeren beweren dat hun akker continu onder water moet staan.
 • Bestrijding van onkruid dat met rijst concurreert voor N (zeer belangrijk)
 • Het wordt aanbevolen om een ​​plaatselijke erkende agronoom te raadplegen.

Stikstofoverschot

Stikstoftoepassing in voldoende hoeveelheden helpt rijst sneller te groeien en levert ons hoogwaardige granen op. Veel boeren gebruiken echter een grotere hoeveelheid dan rijst nodig heeft. Overmatig stikstofgebruik kan leiden tot een rijke groei, wat veel ongedierte aantrekt. Sommige boeren kunnen een stikstofoverschot herkennen aan de bladeren. In de meeste gevallen hebben ze een abnormale groene kleur. Bovendien kunnen planten dunne stengels hebben. Boeren kunnen normaal gesproken stikstofoverschot voorkomen door de stikstofconsistentie in de bodem te onderzoeken en vervolgens voldoende stikstof toe te passen die voldoet aan de behoeften van rijstplanten.

Fosfor (P)

Fosfor is essentieel in de vroege groeifasen van rijstplanten omdat het bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van sterke wortels. De pH van de bodem speelt een belangrijke rol bij de beschikbaarheid van P. Veel rijstboeren beweren dat de ideale fosforbeschikbaarheid voor rijst plaatsvindt wanneer de pH van de grond lager is dan 6,5 (vraag een gecertificeerde professionele agronoom).

Kalium (K)

Kalium (K) is ook van groot belang voor het bereiken van goede rijst opbrengsten. Kalium (K) draagt ​​bij aan ziekteresistentie planten, wortelgroei, dikte, blad duurzaamheid, pluim initiatie en ontwikkeling. Kalium tekortkomingen hebben een grote invloed op de groei van gewassen. Ervaren rijstboeren beweren dat ze deze tekortkomingen kunnen herkennen aan de volgende symptomen:

 • Donkere vlekken op oudere bladeren. Donkergroene planten met geel tot bruin blad.
 • Bladeren in de lagere delen van de plant kunnen de neiging hebben om naar beneden te buigen.
 • Bladeren in het bovenste deel van de plant zijn kort, met somber groen.
 • Necrotische vlekken op pluimen.
 • Ongezonde wortelconditie. Wortels zijn zwart met een verminderde dichtheid en lengte.
 • Vroege verwelking van de bladeren.

Ervaren rijstboeren kunnen deze problemen het hoofd bieden door onderstaande maatregelen te volgen.

 • Gebruik van hoogwaardige zaden met voldoende resistentie tegen plagen en ziekten.
 • Correcte toepassing van N en P, maar vermijd overmatig gebruik.
 • Het raadplegen van een lokale gediplomeerde professional is essentieel.

Dit zijn echter slechts enkele veelvoorkomende “recepten” voor bemesting en de boeren moeten ze niet blindelings toepassen zonder eerst zelf onderzoek te doen. Elk veld is anders en heeft andere behoeften, en overmatige bemesting staat niet gelijk aan een hogere opbrengst. Het is gunstig om de bodem minimaal één keer per jaar te testen en corrigerende maatregelen te nemen na overleg met een deskundige.

 1. Rijstplant Wiki – Info en gebruik
 2. Rijst kweken – Complete rijstkweekgids van zaaien tot oogsten
 3. Rijstveld- en bodemvoorbereiding
 4. Rijst planten, zaaivereisten – Zaadsnelheid van rijst
 5. Nutriëntenbeheer in rijstgewassen – bemesting van rijstplanten
 6. Rijstoogst, opbrengst per hectare en opslag
 7. Rijst ziekten en plagen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.