Mais heeft losse grond nodig die goede beluchting en drainage bied terwijl deze genoeg water vasthoudt vlakbij de wortels. Te zware of te zanderige en slecht gedraineerde gronden zijn niet geschikt. Over het algemeen heeft de plant voorkeur voor een pH boven de 5.5. Specifieker, het optimum pH voor mais ligt tussen de 5.8 en 6.8. Een pH van rond de 5, kan de productie met tot 35% verminderen. Mais is een beetje gevoelig voor zoutconcentratie. Na het selecteren en testen van de maisvariëteit, moeten boeren zich hun veld voorbereiden voor zaaien. De gepaste zaaibed voorbereiding kan sterke gevolgen hebben voor kieming, opkomst-vestiging van het gewas en natuurlijk gewasgroei, leidend tot hogere uiteindelijke opbrengst.

Zaaibed voorbereiding voor mais

In conventionele grondbewerkings systemen, passen telers 1-3 bewerkingssessies toe. Het wordt sterk aangeraden dat boeren een afgeronde aanpak gebruiken en onnodige grondbewerking vermijden die de grondstructuur beschadigen en leiden tot samengeperste grond. Buiten conventionele grondbewerking, kan de teler stoppelmulchen implementeren, gereduceerde of geen grondbewerking. Alle vier systemen hebben voor- en nadelen, en de boer zou ze zorgvuldig moeten overwegen voor het kiezen welk plan het beste past bij het veld’s unieke eigenschappen (1).
Grondbewerking heeft als doel om een los en kruimelig grondoppervlak  te creëren en bestaat uit de primaire (mechanische) onkruidmanagement techniek. De grond voorbereiding begint veel eerder dan het daadwerkelijke zaaien van maiszaden. Van het vorige gewas’ oogst, hakken boeren vaak gewasresten die ze daarna over het veld verspreiden. De gewasrest management kan een belangrijke rol spelen in het behouden-verbeteren van grond textuur-vocht en verminderen van ziekten en insectenproblemen (Gentry et al., 2013). Het is noodzakelijk om wat onkruidcontrole te implementeren voor het zaaien van mais, om de competitie te minimaliseren van het geewas met onkruid voor zonlicht, ruimte, water en nutriënten.
In organische cultivatiesystemen, waar chemische herbiciden niet toegepast kunnen worden, zouden maisboeren extra zorg moeten nemen met het kiezen van de juiste tijd om het land in te gaan voor grondbewerking. In dit geval kiezen de meeste boeren om twee keer in te grijpen, een keer nadat het eerste onkruid begonnen is met groeien en een keer iets later (na 2-3 weken) om de tweede ronde onkruid te “pakken” (meestal een week voor het zaaien)(3).

 • De primaire (eerste en algemene) grondbewerking

Het vind plaats eerder in het seizoen, meestal na de oogst van het vorige gewas (of 1-2 maanden voor het zaaien van mais)(4). Op dat moment kan de teler wat compost in het veld verwerken. Vroeg ploegen zou voorkomen moeten worden in gebieden met een helling van meer dan 8% omdat dit bijdraagt aan gronderosie door winterse regenval en sterke winden.
Grondbewerking tijdens de vroege lente dient als zeer efficiënte onkruidcontrole maatregel. Tegelijkertijd, draagt het bij aan het verwijderen van een teveel aan water van de grond, verbeterd grondbeluchting en promoot het opwarmen van het zaaibed. Als de teler een dekgewas zoals alfalfa op het veld heeft, kan hij/zij de planten in de grond verwerken met de eerste grondbewerking.
Afhankelijk van de grondtextuur, heeft een teler allicht de volgende uitrusting nodig voor de primaire grondbewerking:

 • Keerploegen (beter te vermijden met zanderige gronden)
 • Schijfploegen (handig op droogte-geharde grond, niet aangeraden voor zanderige gronden)
 • Vleugelschaar (betere resultaten in relatief droge gronden)
 • Diepwoeler (om de gevormde ploegzool te breken)

maïs planten

 • Secundaire grondbewerking

Dit wordt over het algemeen uitgevoerd enkele dagen voor het zaaien. Boeren kunnen gebruik maken van:

 • Geveerde cultivators (voor onkruid zaailing en grondoppervlak doorbreken, enige grondvochtigheid is nodig om effectief te zijn)
 • Eg en schijfeg (om grondklonten en grondoppervlak te doorbreken)

In droge, zanderige grond, zouden boeren voorzichtig moeten zijn om niet de bodemstructuur te verwoesten, en zouden ze moeten vermijden om het veld te vaak over te gaan met machines en de grond te verstoren. Organische boeren kunnen kiezen voor een extra grondbewerking direct voor het zaaien. Als het weer warm genoeg is, kunnen ze kiezen om te zaaien direct na de tweede grondbewerking. Extra grondbewerking is allicht nodig als er regenval is te kort voor de zaaidag omdat in dit geval het onkruid veel sneller ontkiemt dan mais en de jonge zaailingen “verdrinkt” (2).

Onder grondcultivatieloze systemen, met gewasresiduen van het vorige gewas achtergebleven op het grondoppervlak, is de voorbereiding gelimiteerd tot het eenmalig passeren met gelijktijdig zaaien en bemesten om de grondverstoring te minimaliseren. In dat geval is het nodig voor de teler om een 2-3cm brede strook of open kleine gaatjes in de grond om de maiszaadjes te plaatsen (Karki, 2014). Het gebruik van grondbewerkingsloze planters is misschien nodig voor betere resultaten.

Factoren om te overwegen bij het selecteren van een zaaidag voor mais

 • Aangezien mais een warm-klimaat gewas is, moet de gemiddelde dagelijkse temperatuur boven de 15°C (59 F) zijn om te groeien. Aangezien er variabiliteit is tussen de commerciële mais variëteiten afhankelijk van de aanpasbaarheid aan verschillende temperature, kunnen de mais zaadjes, over het algemeen, kiemen als de temperatuur boven de 8-10 °C is, en de lentevorst voorbij is. Hou er rekening mee dat mais zaailingen zeer gevoelig zijn voor vorst. De kieming is sneller en uniformer bij hogere grondtemperatuur (16-18 °C) (1). Dit is waarom veel organische boeren over het algemeen kiezen om iets later te zaaien (snellere maisplant opkomst geeft een voorsprong voor het gewas tegen onkruid). Buiten de minimum temperatuur voor kieming, zou de boer ook rekening moeten houden met andere factoren voor het selecteren van de meest geschikte zaaidag voor zijn/haar gewas.
 • In grondbewerkingsloze systemen vind het zaaien een week later plaats in vergelijking met velden waar conventionele grondbewerkingssystemen worden gebruikt. Dit gebeurd omdat de grondtemperatuur op 4-6cm (2 inch) diep meestal koeler is (Karki, 2014).
 • Mais is vatbaar voor hoge temperaturen en droogtestress tijdens e bevruchting van het bloemhoofd en de rijping van de korrels. Om hoge temperatuur risico’s te vermijden (32°C – 45°C), zoals verminderde oogst, kan de boer een vroegrijpende variëteit kiezen (met een kortere levenscyclus) of waar mogenlijk de zaaidag iets eerder plaatsen.
 • Over het algemeen leidt een latere zaaidag tot een verminderde opbrengst. Dit gebeurd omdat de maisplanten niet de benodigde tijd hebben (Groei Hoeveelheid Units of in het engels GDU) om maturatie te bereiken voor de eerste herstvorst. Het probleem is nog groter met laatrijpende maisvariëteiten. Als de temperatuur op het optimale niveau is (boven de 20°C) tijdens het groeiseizoen, bereiken maisplanten sneller volwassenheid. Mais geteelt als voedergewas heeft niet zulke strenge eisen voor temperatuur.
 • Het zaaien van mais zou moeten gebeuren als het grondvochtigheidsniveau op een optimaal niveau is, onder de veldcapaciteit, meestal 2-3 dagen na regenval (3). Vanzelfsprekend is deze periode ook afhankelijk van de grondstructuur. De teler kan het veld ingaan met machines en beginnen met zaaien als de bovenste 10 cm (4 inches) van de grond droog is (igrow corn) (2). Telers moeten zaaien vermijden als de grond te vochtig is omdat dit bijdraagt aan inklinking en negatieve invloed heeft op de kieming en opkomst.

Gebruik gecertificeerde zaden
Het gebruikte zaad zou altijd gecertificeerd moeten zijn. In dit geval kan de teler zeker zijn van enkele belangrijke eigenschappen van de maiszaden:

 • uniformiteit en kiemkracht (>85%)

Het grote meerendeel van de zaden kiemt gelijktijdig, wat betekend dat alle planten groeien op hetzelfde tempo, leidend tot een dicht gewas, met een goede onkruidconcurrerende kracht en een “vaste” oogstdag.

 • Puurheid, met betrekking tot variëteit (98%), schoon zaad (geen vreemd materiaal), en gezonde zaden (ziektevrij en zonder schade van insecten).

Aantal maiszaden gezaaid per hectare – mais plant populatie

Het aantal zaden dat de teler zaait per hectare zou over het algemeen de uiteindelijk gewenste plantdichtheid moeten reflecteren, en dat is afhankelijk van:

 • De variëteit

Gebaseerd op FAO data, variëren de plantpopulaties van 20.000 tot 30.000 planten per hectare voor late variëteiten en 50.000 tot 80.000 of meer voor vroege variëteiten (5). Andere data suggesteert dat variëteiten met een lange levenscyclus (700 FAO of meer) vaak een gemiddeld optimum aantal planten heeft dichtbij de 70.000-75.000 planten per hectare, terwijl veel vroege varieteiten met een FAO 200 of minder geplant kunnen worden met 90.000-110.000 planten per hectare.

 • De tussenruimte

Tussenruimte tussen rijen variërt van 0,6 en 1m.

 • Het eindnut van de mais

Over het algemeen, als mais geteeld is voor veevoer (voeder) is de plantpopulatie hoger (meestal 50%)

 • Het bestaan of niet van irrigatie (voldoende hoeveelheid water)

In bewaterde velden zaaien telers dikwijls meer planten per landeenheid.
Een hoger aantal planten per hectare kan leiden tot de ontwikkeling van hoge planten omdat ze toegang zoeken tot zonlicht. De planten beginnen te steunen omdat de stengel niet in staat is ze te ondersteunen. Daarnaast, de water en bemesting benodigdheden nemen toe, en het uiteindelijke eiwitgehalte van de korrel zou kunnen afnemen.
De zaaidiepte is gebruikelijk tussen de 4 en 7 cm (1.5-2.7 inches). Als de grondcondities goed zijn en/of regenval verwacht wordt, kunnen de zaden dichter bij het oppervlak gezaaid worden maar nooit op een diepte onder de 2,5-4 cm. Erg ondiep of diep zaaien kan leiden tot problematische zaadkieming en plant vestiging (iGrow corn) (2). Ten slotte, in slecht gedraineerde, koude grond kan een teler kiezen te zaaien in ruggen.

Het wordt aangeraden, als mogelijk, om zaaien met de hand te vermijden (zaden verspreiden, willekeurige zaad plaatsing). Uniforme afstand tussen zaden-planten kan de oogst vermeerderen en onkruidmanagement faciliteren na de plants’ opkomst (Torres, 2012). Voor het zaaien, moet de boer de zaaimachine onderhouden, calibreren en voorbereiden voor deze wordt gebruikt. Afhankelijk van het veldoppervlak en de teler’s economische middelen, kan hij/zij of een trekkergetrokken maisplantmachine (pneumatische zaaier) of handmatige zaaier (6). Zelfs al kunnen nieuwe pneumatische planters hoge zaaiprecisie behouden bij hogere trekkersnelheden, wordt geadviseerd om een medium snelheid te behouden voor beter resultaat.

Referenties

 1. https://www.arc.agric.za/arc-gci/fact%20sheets%20library/maize%20production.pdf
 2. https://extension.sdstate.edu/sites/default/files/2019-09/S-0003-13-Corn.pdf
 3. Seedbed Preparation and Planting – Organic Weed Control – YouTube
 4. https://www.jica.go.jp/nepal/english/office/others/c8h0vm0000bjww96-att/tm_1.pdf
 5. https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/maize/en/
 6. https://aicrp.icar.gov.in/fim/salient-achievements/sowing-and-planting-equipment/

Karki, T. B., & Shrestha, J. (2014). Maize production under no-tillage system in Nepal. World Journal of Agricultural Research2(6A), 13-17.

Gentry, L. F., Ruffo, M. L., & Below, F. E. (2013). Identifying factors controlling the continuous corn yield penalty. Agronomy Journal105(2), 295-303.

Torres, G. M. (2012). Precision planting of maize (Zea mays L.). Oklahoma State University.

iGrow Corn: Best Management Practices (pp.6)Chapter: Chapter 13Publisher: South Dakota State UniversityEditors: D.E. Clay, C.G. Carlson, S.A. Clay, E. Byamukama

Snelle feitjes over mais

Mais voedingswaarde en gezondheidsvoordelen

Mais plant informatie en productie

Hoe mais te verbouwen voor winst – Mais verbouw gids

Principes voor het selecteren van de beste mais variëteit

Mais grond voorbereiding, grond vereisten en zaaibenodigdheden

Mais plagen en ziekten

Mais water benodigdheden en irrigatiesystemen

Mais bemestingsvereisten

Hoe je succesvol onkruid onder controle houdt tijdens mais verbouwen voor hogere opbrengst

Opbrengst, oogst en naaoogst behandelen van mais

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.