Landbouwverzekering – Een financieel middel voor telers om het managementrisico te compenseren

Landbouwverzekeringen focussen voornamelijk op 4 sleutellijnen van landbouwproductie: gewassen, bosbouw, veeteeld/stamboom (hoogwaardige dieren zoals volbloed) en aquacultuur (beter bekend als visteelt). Het kan ook slachtoffer (bv aansprakelijkheidsdekking), levens en/of gezondheidsverzekering bevatten. In sommige landen, meestal volwassener in verzekeringsaanbod en bijbehorende vraag (bv VS), is het ook mogelijk om gebouwen en teeltmachines e rekenen als deel van de landbouwverzekeringsbeleid.
Om te versimpelen, beschouwen we landbouwverzekering als een financieel beschermingsmechanisme voor gewassen, bomen, vee en vis. Vruchten, bast, vezel, hout worden allemaal beschouwd als legitieme productie waardig om deel te zijn van het “verzekerde bedrag” van een landbouwverzekeringsbeleid. Dit verzekeringsproduct is daarentegen best gelimiteerd door de markt dankzij bepaalde bijzonderheden van de landbouwactiviteit en meestal heeft het verzekeraars nodig gespecialiseerd op gebieden zoals landbouw, bosbouw en milieuwetenschappen, die de biologische en klimatologische mechanismen achter de landbouwproductie begrijpen.
De “verzekerbaarheid” van landbouwrisico’s hangt af van zekere factoren die de verzekeraar opmerkzaam voor is:

 • moet een “echt risico” zijn: onverwachts, per ongeluk  met onvoorziene eigenschappen. Het kan niet een risico dekken waar de kans op verlies plaatsvinden 100% is waardoor de verzekeraar constant uitbetaald. Verzekering is niet een speculatief hulpmiddel voor financieel gewin.
 • Meetbaar in grote aantallen (doelend met betrekking op de wet van de grote getallen (1)). Over het algemeen leveren verzekeringsbedrijven die niet een breed portfolio hebben van landbouwrisico’s (of er op gespecialiseerd zijn) met een goede geografische verspreiding (die de blootstelling verminderd door het spreiden van de risicokansen over verschillende regios of zelfs landen) niet zo’n verzekeringsproduct omdat ze niet kunnen vertrouwen op de wet van de grote getallen om, zo accuraat mogelijk, het gedrag te voorspellen (met betrekking tot verliezen en winst) van hun portfolio. 
 • Kosten van verzekeringspremies moeten binnen de mogelijkheden van de gemidelde teler (context, vroegere ervaringen, financiële geletterdheid belang; bijvoorbeeld, lage-inkomensboeren in ontwikkelingslanden hebben gelimiteerde middelen en kunnen andere dringende noodzaken hebben om te spenderen; tegelijkertijd is een goede opleiding en goed waardevoorstel nodig om de telers de waardetoevoeging van een verzekering te begrijpen).

Als toevoeging, een landbouwgevaar (bv brand, overstroming, storm, aardverschuiving etc.) moet ook de volgende eigenschappen hebben om “verzekerbaar” te zijn:

 • Toestaan verzekeraars actuariële beoordelingen te ontwikkelen, voldoende aantal verzekeringsactiviteit ontvangen en de uitkomsten bijhouden
 • niet-verzekerbare gevaren (omdat ze niet onverwacht, per ongeluk of onvoorzien zijn) kunnen betrekking hebben maar zijn niet gelimiteerd tot:
 • Oogst en opbrengstvermindering als gevolg van slechte productiegebruiken (bv falen om te bewateren of oogsten)
 • Fraude (bv onderrapporteren van daadwerkelijke oogst)
 • Veranderingen in publieke beleid of overheidsregulaties

De primaire verschillen tussen landbouwverzekering en andere typen aan inboedelverzekering betrekt monitoren en beoordelen (prijzen) door de volgende factoren:

 • Weer en biologische effecten die gewasverlies impliceren zijn veel duurder om te monitoren dan de meeste andere vormen van inboedelverzekering
 • Prijzen die worden gebruikt om schade te vrijwaren zijn onderheven aan significante temporele en ruimtelijke variabiliteit
 • Substantiële hoeveelheden aan hoge-kwaliteitsdata zijn benodigd om actuarieel goed (statistisch) een premiebedrag (die betrouwbaar de risicoblootstelling uitwijst) te bepalen
 • De grote variatie aan gewasverzekeringsproducten, activatiemechanismen en kwesties van het openbaar beleid vermoeilijkt de gewasverzekeringsprogrammas

Aanvullende uitdagingen die de landbouwverzekeringsmonitoren en beoordelen belemmeren zijn:

 • Moreel gevaar: boeren nemen bepaalde keuzes welwillend om het uitkomen van een gerandomiseerde natuur naar een voorspelbare om te zetten, met als doel het hebben van financiële winst (bijvoorbeeld niet bewateren van zijn gewassen in specifieke fenologische stadia tijdens een droogtemoment ondanks dat hij nog water beschikbaar had)
 • Ongewilde selectie: boeren hebben grotere materiële kennis dan de verzekeraar over zijn risicoblootstelling kiezen voor, bijvoorbeeld, in plaats van de hele boerderij te verzekeren, alleen het stuk land verzekerend tegen een aardverschuiving dat op een helling staat, wetend dat de kans van gewassen die daar gestationeerd zijn om tijdens een storm uit te spoelen tijdens een storm groter is dan op andere plekken op de boerderij. Doelbewust risico’s verzekeren met een hogere blootstelling zonder anderen erbij te voegen op dezelfde bezitte locatie verminderd de randomheid.
 • Asymmetrie van informatie: Verzekeraars hebben mogelijk niet alle kennis van al de materiële factoren die invloed kunnen hebben op de risicoblootstelling en daaruitvolgende beoordeling, etc. Negatieve selectie buit de asymmetrie van informatie uit.

Daarom moeten landbouwverzekeringsproducten zorgvuldig worden gevormd voor dat het op de markt wordt gebracht, en ontworpen voor de kenmerkende omstandigheden van individuele regios en landen.
Slecht ontworpen verzekeringsprogramma’s zullen falen en verlies genereren voor de betrokken partijen terwijl het onvertrouwen creërt tussen leveranciers en het publiek. Succesvolle programma’s moeten een hoge mate van vertrouwen leveren voor alle aandeelhouders.

Referenties:

Ross, S. (2022) The law of large numbers in the insurance industry, Investopedia. Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/081616/behind-law-large-numbers-insurance-industry.asp (Accessed: November 27, 2022).

Lees meer in de artikelen hieronder:

Agriculturele verzekering en risico management

Risico management benaderingen in landbouw

Verzekering – een financieel hulpmiddel als compensatie en om risico’s te managen

Landbouwverzekering – Een financieel middel voor telers om het managementrisico te compenseren

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.