Er zijn drie hoofdcategorieën van voedselveiligheidsgevaren
– Fysieke besmetting (bijvoorbeeld vreemde materialen, zoals steentjes)
– Biologische besmetting (bijvoorbeeld Escherichia coli afkomstig van menselijke of dierlijke uitwerpselen in verse producten)
– Chemische verontreiniging (verschillende stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen kunnen de consument aantasten)

Boeren zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun producten tegen elk van deze soorten besmetting. In sommige gevallen kan de besmetting plaatsvinden buiten de directe verantwoordelijkheid van de boer, bijvoorbeeld in een vuile vrachtwagen die de producten vervoert. Maar zelfs in dit geval is de boer indirect betrokken bij een problematische toeleveringsketen die uiteindelijk de gezondheid van mensen kan schaden. Daardoor zullen de producten van de boer een slechte reputatie krijgen, wat geleidelijk zal leiden tot inkomensverliezen.

Good Agricultural Practices (Goede landbouwpraktijken) – Samenvatting

Het begrijpen van de risico’s van besmetting

Gewas- en veldselectie, bodemvoorbereiding

Van zaaien tot oogsten

Vee en GAP

Persoonlijke hygiëne en GAP

Voedselvoorzieningsketen (juiste opslag en transport)

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.