Klimaatvereisten voor pepermunt

Pepermunt kan goed groeien van de koude gebieden van Canada tot de mediterrane landen met een mild klimaat. Het is een veerkrachtige plant die in de late herfst geleidelijk kan krimpen en verwelken om zich voor te bereiden op de winter. Het bovenste deel van de plant sterft eigenlijk af tijdens een strenge winter, maar de plant kan -door zijn wortels- in het voorjaar regenereren. De beste klimaten voor de gemiddelde pepermuntvariëteit zijn die met lange warme dagen en koele nachten. Als de temperatuur ’s nachts te hoog is, stijgt de concentratie van sommige ongewenste stoffen tot boven de geaccepteerde niveaus, en dus neemt de kwaliteit van etherische olie af. Alle pepermunttelers moeten uitgebreid onderzoek doen om rassen te vinden die lokaal goed produceren. Een ras dat goed gedijt in het zuiden van Frankrijk is hoogstwaarschijnlijk ongeschikt voor Nederland en vice versa.

Pepermunt bodemvereisten en voorbereiding

Pepermuntplanten kunnen op alle goed doorlatende gronden groeien. De pepermuntplanten zullen hoogstwaarschijnlijk een minimale opbrengst opleveren, zelfs als je geen grondanalyse, verbetering en grondbewerking uitvoert. De beste opbrengsten voor commerciële teelt worden echter vaak behaald in vruchtbare, diepe bodems met een pH van bijna 7 en een zeer goede drainage. Onvoldoende drainage (vooral in de winter met frequente en zware regenval) kan de planten doden.

De eerste stap naar een effectieve bodemvoorbereiding is de bodemanalyse en pH. De pH van de grond moet worden gecorrigeerd tot het gewenste niveau (6,5-7). Bovendien zal de bodemanalyse eventuele tekorten aan nutriënten aan het licht brengen, zodat de landbouwer corrigerende maatregelen kan nemen onder begeleiding van een erkend agronoom. In de meeste gevallen is het gunstig om 20 ton goed verteerde runder- of pluimveemest per hectare toe te voegen en goed te ploegen voordat jonge zaailingen worden geplant. In geval van ernstige tekorten aan voedingsstoffen, passen boeren tijdens het planten bodembemesting NPK 20-20-20 (360 kg per hectare) toe en irrigeren ze de jonge zaailingen vervolgens goed (vraag een erkende agronoom).

 1. Informatie over pepermuntplanten
 2. Hoe kweek je thuis pepermunt?
 3. Pepermunt kweken voor winst
 4. Groeiomstandigheden voor pepermunt
 5. Plantafstanden voor pepermunt en aantal planten per hectare
 6. Vereisten voor pepermuntbewatering
 7. Vereisten voor pepermuntplantenmest
 8. Pepermunt onkruidbestrijding
 9. Pepermuntoogst
 10. Plantaardig materiaal van pepermunt en opbrengst van etherische olie
 11. Plagen en ziekten voor pepermunt
 12. Vraag en antwoord voor pepermunt

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.