Goede landbouwpraktijken (ook bekend als GAP, vanwege het Engelse ‘Good Agricultural Practices’) zijn een reeks methoden die boeren moeten toepassen voor het beschermen van:

  • hun gezondheid en welzijn
  • de gezondheid en het welzijn van mensen die hun producten consumeren
  • het milieu

Normen kunnen per land verschillen vanwege verschillende regelgevende en wettelijke kaders, maar de filosofie blijft hetzelfde. Bij de regels en principes van GAP focussen boeren op preventie van problemen, in plaats van probleemoplossing.

De implementatie van goede landbouwpraktijken zorgt ongetwijfeld voor een inkomensstijging op lange termijn voor boeren en zal tegelijkertijd bijdragen aan de productie en consumptie van veiliger voedsel van hogere kwaliteit. Bovendien dwingt de implementatie van de basisprincipes van goede landbouwpraktijken ecologische duurzaamheid af. Voortdurende training en opleiding zijn essentieel voor boeren en alle mensen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van landbouw- en niet-agrarische producten.

De implementatie van GAP begint vroeg in het veld (gewas- en veldselectie), daarna de productie en verwerking van de producten, en ten slotte het landen van producten op het bord van de consument.

Raadpleeg je lokale overheid (bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor meer uitleg en gedetailleerde lokale specificaties van GAP.

Good Agricultural Practices (Goede landbouwpraktijken) – Samenvatting

Het begrijpen van de risico’s van besmetting

Gewas- en veldselectie, bodemvoorbereiding

Van zaaien tot oogsten

Vee en GAP

Persoonlijke hygiëne en GAP

Voedselvoorzieningsketen (juiste opslag en transport)

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.