Varkens hebben vaak last van inwendige parasieten en huidziekten. Het is goed om de varkens elke 6 weken te ontwormen (raadpleeg de dierenarts). Hedendaagse medicatie welke gebruikt wordt voor het ontwormen is zeer veilig voor varkens. De medicatie kan veilig door mensen worden toegediend.

Verder dient regelmatig de gezondheid en het welzijn van de varkens gecontroleerd te worden. De volgende vier symptomen kunnen op gezondheidsklachten bij een varken duiden: het varken is een paar uur lang niet geïnteresseerd in eten of drinken van water, het dier ademt zeer snel en/of heeft diarree, het heeft de neiging zich van de kudde af te scheiden en geïsoleerd te blijven, of het dier beweegt niet en slaapt liever het grootste deel van de tijd.

Het is verstandig om in ieder geval altijd het telefoonnummer van de plaatselijke erkende dierenarts bij de hand hebben.

Voor boeren die verschillende dieren op hun boerderij hebben gehuisvest (bijvoorbeeld een varkens, geiten, kippen), kan erysipelas een groot probleem zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en kan bij verschillende dieren chronische artritis, zwellingen of plotselinge dood veroorzaken. De bacterie kan jarenlang in alkalische bodems leven en is extreem resistent tegen ontsmettingsmiddelen.

Salmonellabesmetting is ook een groot probleem voor varkenshouders. Indien het onopgemerkt blijft en de besmette varkens uiteindelijk worden geslacht, loopt de consument een groot risico op voedselvergiftiging. De meest voorkomende symptomen van salmonella zijn depressie, diarree, verlies van eetlust en, minder vaak, de blauwe verkleuring van varkensstaarten (of neus, oren, poten). Coccidiosis, mastitis, varkensdysenterie en maagzweren zijn ook veel voorkomende ziekten.

  1. Hoe fok je varkens?
  2. Varkenshokken – Ontwerpen van een varkensfokkerij
  3. Selecteren van varkens
  4. Hoe voer je varkens?
  5. Gezondheid, ziektes en symptomen van varkens
  6. Varkensmest productie en omgaan met mest
  7. Vraag en antwoord over varkens

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.