Een van de eerste dingen die je kunt doen, is onderzoek doen naar de gewasgeschiedenis van je perceel, de bodemidentiteit (kenmerken) en structuur (denk aan een bodemanalyse). Deze informatie zal je helpen te identificeren wat voor soort pesticiden en meststoffen door vorige eigenaren zijn gebruikt en of er een mogelijke chemische verontreiniging plaats kan vinden. Dit zal je ook helpen te beslissen welke maatregelen je moet nemen om het organische gehalte in de bodem te herstellen of de pH vast te stellen voordat je jouw gewas plant. Je moet ook informatie inwinnen over lokale plantenziekten en hoe deze zich in het gebied verspreiden, lokale insectenpopulaties en het legale gebruik van meststoffen en pesticiden. Bij het kiezen van een gewas moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals het zoutgehalte van de bodem en de beschikbaarheid van water. Je kunt advies vragen bij een plaatselijke erkende agronoom om gewassen te kiezen die goed groeien in het gebied.

Afhankelijk van hun kennis en voorkeuren roteren veel producenten hun gewassen. Dit doen ze om de bodemvruchtbaarheid te vergroten, de bodemstructuur te verbeteren en problemen met onkruid en ziekten te verminderen. Een studie georganiseerd door de Sustainable Agriculture Research & Education (SARE) toonde een toename van de tarweopbrengst in een vierjarige maïs-alfalfa-rotatie en een vierjarige tarwe-maïs-gierst-braak-rotatie, in plaats van het standaard tarwe-braak-systeem. Natuurlijk moet je altijd advies vragen bij een erkende agronoom.

Bovendien gebruiken sommige boeren bodembedekkers om de bodemstructuur van hun velden te verbeteren. Een voorbeeld van een goed dekgewas, gegeven door SARE, is inkarnaatklaver (Trifolium incarnatum), die zich het beste aanpast in sommige delen van de VS en een bevredigende hoeveelheid stikstof levert aan het volgende gewas. Ook in Nederland worden vaak klavers gebruikt als bodembedekkers. Voordat je een beslissing over geschikte bodembedekkers, moet je altijd advies vragen aan een gediplomeerd expert, aangezien verschillende planten verschillend reageren op elke grondsoort.

Good Agricultural Practices (Goede landbouwpraktijken) – Samenvatting

Het begrijpen van de risico’s van besmetting

Gewas- en veldselectie, bodemvoorbereiding

Van zaaien tot oogsten

Vee en GAP

Persoonlijke hygiëne en GAP

Voedselvoorzieningsketen (juiste opslag en transport)

Dit artikel is ook beschikbaar in de volgende talen: English Español Français Deutsch हिन्दी العربية Türkçe 简体中文 Русский Italiano Ελληνικά Português Indonesia 한국어

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.