Gerst cultivaties worden vaak bedreigd door externe factoren zoals plagen en ziekten. Als er niet op tijd controlerende maatregelen worden toegepast, zal er een significant oogstverlies optreden. Maar, om onze planten beter te beschermen, moeten we het profiel van de vijanden in diepte leren kennen.

De plagen die gerst bedreigen zijn voornamelijk insecten (1):

 • Bladluizen (Graanbladluis, Russische tarweluis, maïsbladluis, etc.) –Rhopalosuphum padi, Diuraphis noxia, Sitobion avenae

Symptomengeel of wit-gestreepte bladeren, paarse kleur van planten in koud weer
Over het algemeen, overleven bladluizen op meerdere planten als eitjes, en kunnen ze meer dan een plant als gastheer gebruiken. Tijdens de lengte worden jonge vleugelloze bladluizen geboren uit eitjes, met een volgende generatie elke 3-4 weken. 

 • Legerrupsen – Mythimna unipunctata, Spodoptera praefica

Symptomeneet bladeren
Gewoonlijk overleven ze in de grond als larven. Tijdens de late lente en vroege zomer wordt de eerste golf jonge legerrupsen geboren, waar de 2e golf in de late zomer komt. De eerste zorgt voor de grootste schade. De groeifases zijn: ei-larve-pop-volwassene.

 • Haanchen’s wolluis – Trionymus haancheni

Symptomengele en bruine stengels

 • Stinkwants – Euchistus spp.

Symptomenhoofd beschadigd tijdens melk van zacht deeg fase

 • KniptorrenAeolus spp., Anchastus spp., Melanotus spp., Limonium spp.

Symptomenzaailing sterfte, witte toppen.

Enkel maatregelen tegen plaag besmettingen kunnen chemische of biologische controle zijn, zowel als gewasrotatie met niet vatbare gewassen. Daarentegen, aangezien het hedendaags belangrijker is dan ooit om duurzame landbouw gewoonten aan te leren, raden experts aan om geïntegreerde pest controle (IPM) te gebruiken. Integrated Pest Management (geïntegreerde pest controle) is een effectieve en milieugevoelige benadering van plaagbeheer die vertrouwt op een combinatie van logische handelingen. IPM programmas gebruiken de huidig beschikbare informatie van de levenscyclussen van de plagen en hun interactie met de omgeving (2)

De ziektes die gerst bedreigen kunnen bacterieel, viraal of schimmel zijn, en kunnen invloed hebben op elk deel van de gerstplant, van wortels tot hoofd (1,4): zoals experts uitleggen, is de hevigheid van de ziekte afhankelijk van 3 hoofdfactoren. De ziekteverwekker (pathogeen), de gastheer en de omgeving, wat een driehoek creeërt (3). Het aanpassen van een van de 3 factoren heeft invloed op het ziekteniveau.

Bacteriële ziekten

 • Bacterieel bacterievuur- Xanthomonas translucens, ook bekend als Xanthomonas campestris

Symptomenverschrompelde dode bladeren, trage plantengroei
De verantwoordelijke bacterie overleeft in de grond en water, en kan overgedragen worden via windgedreven regen. Het kan ook overleven op zaden, gewasresten, gezaaide granen en meerjarige grassen.

 • Bacteriekanker –Pseudomonas syringae

Symptomenbladeren met gele en necrotische vlekjes.

Virale ziekten

 • Gerststreepmozaïekvirus:- Pyrenophora graminea

Symptomenbladeren met kleine gele vlekjes
Het is een zaadoverdraaglijke monocyclische ziekte. Doorgaans overwintert deze in scletoria (schimmels) op gewasresten, zoals gerapporteerd in Rusland. Een secundaire infectie via sporen kan leiden tot een bloeminfectie en besmet zaad.

 • Gerstegele dwergvirus -barley yellow dwarf virus (BYDV)

Symptomenbladtop, bladrand of bladschede met geelgroene vlekjes

Schimmel ziekten

 • Gewone wortelrot- Bipolaris sorokiniana, Cochliobolus sativus, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum

Symptomen Onderste blaadjes dood
Het kan zowel van grondgeboren sporen of van zaadgeboren inoculatie. De sporen kunnen vele jaren overleven voor het ontkiemen. Een optimaal bemestingsniveau kan de ernstigheid van de symptomen verminderen.

 • Steenbrand Ustilago hordei

Symptomen Laat opkomen van hoofden

 • Valse meeldauw- Sclerophthora rayssiae

Symptomen kleine en/of misvormde planten

 • Claviceps- Claviceps purpurea

Symptomen vieze hoofden en korrels die een zwarte massa van zwamvlokken worden

 • Oogvlekkenziekte- Pseodocercosporella herpotrichoides

SymptomenStengels verschrompeld en/of omvallend

 • Schurft- Fusarium graminearum

Symptomen Bloeiwijze die bleekt richting de aar.

 • Stuifbrand – Ustilago nuda, Ustilago tritici

Symptomen Vroeg opkomen van hoofdjes

 • Vlekkenziekte – Pyrenophora teres

Symptomen donkergroene waterige vlekjes

 • Echte meeldauw- Blumeria graminis

Symptomen wit op onderzeide blad.

De meest gebruikte maatregelen die telers kunnen nemen ter preventie van een infectie in hun planten zijn:

 • Resistente variëteiten
 • Gewasrotatie
 • Onkruidbeheer
 • Weghalen van gewasresiduën
 • Gebruik van gecertificeerde zaad/adequaat behandeld zaad

Alhoewel, dit zijn slechts enkele algemene richtlijnen die niet gevolgd moeten worden zonder je eigen onderzoek. Er zijn geen 2 gelijke velden in de wereld; dus, niemand kan je advies geven op bemestingsmethoden zonder de gronds’ test data te overwegen, weefselanalyse en veldgeschiedenis.

Referenties

 1. https://plantvillage.psu.edu/topics/barley/infos#!
 2. https://www.epa.gov/safepestcontrol/integrated–pest–management–ipm–principles#:~:text=Integrated%20Pest%20Management%20(IPM)%20is,their%20interaction%20with%20the%20environment.
 3. https://grdc.com.au/resources–and–publications/grownotes/crop–agronomy/northernbarleygrownotes/GrowNote–Barley–North-9-Diseases.pdf
 4. https://grdc.com.au/resources–and–publications/grownotes/crop–agronomy/barley–west/GrowNote–Barley–West-2-Pre–planting.pdf

Gerst geschiedenis, plant informatie en voedingswaarde

Principes voor het selecteren voor de beste gerst variëteit

Gerst grond voorbereiding, eisen en zaai benodigdheden

Gerst irrigatie vereisten en methodes

Gerst bemesting vereisten en methodes

Gerst plagen en ziekten

Opbrengst, Oogst en Opslag van Gerst -Wat is de gemiddelde opbrengst per hectare gerst?

Onkruidbeheer in Gerstteelt

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.