Over het algemeen gebruikt gerst vocht efficiënter dan andere granen. Als gevolg hiervan kan het gegroeid worden zonder irrigatie in veel gevallen. Daarentegen wordt bijna 50% van de commerciële gerst cultivatie die gedaan wordt in droge gebieden geïrrigeert. Als een lage zaaidichtheid is geselecteerd behouden de planten waarschijnlijk niet veel vocht vast, omdat de vegetatieve groei in deze situaties vaak toeneemt (1).

Water afhankelijkheid in verschillende groeistadia van gerst

Gerst planten hebben minstens 100mm (4 inches) en vaak meer, 125 mm (5 inches) aan water nodig van kieming tot het reproductieve stadium tot graan. De vraag voor water tijdens de vegetatieve groei variërt afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bijvoorbeeld, planten hebben meer vocht nodig voor transpireren tijdens een warme droge lentedag dan op een koude (2).

Als koudeseizoensgewas groeit gerst het beste in temperaturen rond de 20°C (68°F). Dit gebeurt omdat rond deze temperatuur, de plant meer van het beschikbare water kan gebruiken voor vegetatieve groei dan voor transpiratie.

Graangewassen, zoals gerst, gebruiken ongeveer 2-3 mm water/dag (0,078-0,11 in) tijdens het scheuten, maar heeft iets meer (3-5mm water/dag of 0,11-0,19 in) tijdens de verlengingsfase. Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 25 °C (77°F) komt heeft de plant het meeste water nodig (5mm of 0,19in /dag). In een week gebruikt gerst ongeveer 20 tot 35mm water (0,787 tot 1,377 in) tijdens de verlengingsfase, afhankelijkvan andere omgevingsfactoren zoals luchtvochtigheid, zonneradiatie, temperatuur en wind. Tijdens de hoofdfase van gerst, vaak begin juli, is water gebruik verhoogd tot 7-8mm/dag (0,27-0,31 in) (onder ideale omstandigheden). Piek watergebruik is cruciaal voor gerstplanten tussen half juni en laat juli tot begin augustus. Significante reductie in oogst kan plaatsvinden als gedurende deze periode het vochtgehalte niet op het gewenste niveau is. Tijdens de reproductieve groeifase blijft de vraag en afhankelijkheid van water hoog. Na de hoofdfase blijft gerst 7-8mm/dag (0,27-0,31 in) water gebruiken tot de bloeifase en graanvulfase (onder ideale groeiomstandigheden). Als de graan vult, neemt het watergebruik af en neemt sterk af naarmate het gewas rijpt. Enkele interessante bevindingen laten zien dat onder optimale omstandigheden, voor elke 25mm (1inch) watergebruik, gerst tussen de 0,34 en 0,47 ton/hectare (5-7 bushels/acre)  produceert (2).

Alle bovengenoemde informatie zijn algemene richtlijnen die niet gevolgd behoren te worden zonder eigen onderzoek. Er zijn geen 2 identieke velden in de wereld, en dus kan niemand adviseren welke bemestingsmethode te gebruiken zonder je grond’s test data, weefselanalyse en veldgeschiedenis.

Referenties

  1. https://mccc.msu.edu/wp–content/uploads/2016/09/ManagingCoverCropsProfitably_Barley.pdf
  2. https://open.alberta.ca/dataset/9a017865-5692-464d-92ac-93b5d50558db/resource/c0d20e0c-9f14-4f6d-8144-b8a6bc3452ba/download/5485851-2011-agri–facts–crop–water–use–requirements–revised-100-561-1-2011-11.pdf

Gerst geschiedenis, plant informatie en voedingswaarde

Principes voor het selecteren voor de beste gerst variëteit

Gerst grond voorbereiding, eisen en zaai benodigdheden

Gerst irrigatie vereisten en methodes

Gerst bemesting vereisten en methodes

Gerst plagen en ziekten

Opbrengst, Oogst en Opslag van Gerst -Wat is de gemiddelde opbrengst per hectare gerst?

Onkruidbeheer in Gerstteelt

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.