Eerst, moet je de grondkwaliteit van je veld overwegen door halfjaarlijks of jaarlijks de grond te testen voor het toepassen van bemestingsmethoden. Er zijn geen 2 identieke velden in de wereld, en dus kan niemand adviseren welke bemestingsmethode te gebruiken zonder je grond’s test data, weefselanalyse en veldgeschiedenis. Daarentegen, hebben we hier een lijst van een aantal standaard bemestingsprogramma’s die veel boeren wereldwijd gebruiken.

Over het algemeen, voor gerstplanten, om optimaal te groeien met maximale opbrengst, is voornamelijk stikstof (N), fosfaat (P–P2O5) en kalium (K-K2O) nodig, maar ook zwavel (S) en koper (Cu) (1). Natuurlijk moeten al deze nutriënten toegevoegd worden in adequate hoeveelheden om de plant te helpen met de groei.

Stikstof-voor snelle vroege groei, goed ontwikkelde bladeren en ontwikkeling

Voor gerst die geplant is in de late hersft, zijn kleine hoeveelheden N nodig tot het einde van januari of begin februari (Munier et al., 2006). Over het algemeen ontvangen gerstplanten minder dan 56kg/ha (50lb/acre) voor de verlengingsfase (Delogu et al., 1998). Her is cruciaal dat voldoende N geleverd wordt tijdens de vroege groei, terwijl je rekening houdt dat overmatige beschikbaarheid kan leiden tot verliezen door uitwassing tijdens winter regen, omgevallen planten en een toegenomen vorst kwetsbaarheid (Alley et al., 2009). Over het algemeen wordt aangeraden 50-70% van de totale N aan te brengen tijdens het zaaien.

Om de totale N te berekenen, zou je het volgende schema kunnen gebruiken (1):

Mout gerst

N = [(1,5) x EY] – STN – NPC

Voeder gerst

N = [(1,7) x EY] – STN – NPC

Waar:

EY=expected yield (verwachte oogst)
STN=nitrate-nitrogen (NO3-N) (nitraat-stikstof) gemeten op een diepte van 24 in. (lb./acre) NO3-N

Npc = hoeveelheid N geleverd door het vorige peulgewas (lb./acre) NO3-N

Fosfor-voor aanleveren van energie voor groei en ontwikkeling

Als het aankomt op deze voedingsstof, moet de te;er onthouden dat de vervanging van van de P die is weggenomen tijdens het oogsten erg belangrijk is. Specifieker, rond 0,4-0,62 lbs P2O5 wordt verwijderd van het veld voor elke bushel aan geoogste gerst.

De standaard aanbeveling voor boeren is om 34-45kg P2O5/ha (30-40 lbs P2O5//acre) aan te brengen voor geïrrigeerde gerst, en voor ongeirrigeerde, is aanbevolen om 22-34 kg P2O5/ha (20-30 lb P2O5/acre) te gebruiken (Munier et al., 2006). In het geval dat een bemester ammoniak bevat en met het zaad op diepte wordt aangebracht, moet een waarde van 28-34 kg P/ha (25-30 lbs P/acre) niet overschreden worden. In het geval van wijde aanbrenging, kan de hoeveelheid verdubbeld worden (Ottman en Thompson, 2015).

Kalium-voor structurele integriteit en plant’s waterregulatie

Zoals met fosfor, moet de teler rekening houden dat de vervanging van de K weggehaald door de oogst erg belangrijk is. Specifieker, rond 0,3-0,35 lbs K2O wordt verwijderd van het veld voor iedere bushel geoogste gerst.

Kalium is vaak niet inbegrepen in een basis bemesting. Daarentegen, als zo’n voeding gebruikt wordt, moet de teler erg voorzichtig zijn omdat K en ammoniak potentieel schade kunnen doen aan de wortels van zaailingen. Ondanks dat gerst zouttolerant is, moet de totale hoeveelheid N plus K2O niet bover de 34kg/ha (30lb/acre) komen (McVay et al., 2009).

Bladbemesting is ook een keuze voor gerst verbouwen. Volgens onderzoek, heeft bladbemesting van mangaan en koper een positief effect op graanopbrengst en de bestandsdelen, chlorofyl gehalte in bladeren, bepaalde chlorofyl fluorescentie indexen, blad oppervlak (leaf area index LAI) en de chemische samenstelling van het graan. Bladbemesting met mangaan resulteerde in een toename in graanoogst en 1000 grain meer massa dan wanneer vergeleken met bladbemesting van koper. Koper bemesting resulteerde in een grotere toename in de relatieve hoeveelheid chlorofyl in de bladeren en in een hoger gehalte eiwit en mineralen in de korrels ten opzichte van mangaan bemesting (2).

Referenties

  1. https://extension.umn.edu/cropspecificneeds/barleyfertilizerguidelines
  2. https://www.academia.edu/60139793/RESPONSE_OF_SPRING_BARLEY_TO_FOLIAR_FERTILIZATION_WITH_Cu_AND_Mn
  • Alley, M.H., Pridgen, T.H., Brann, D.E., Hammons, J.L., Mulford, R.L., 2009. Nitrogen Fertilization of Winter Barley: Principles and Recommendations. Virginia Cooperative Extension.
  • Delogu, G., Cattivelli,L., Pecchioni, N., De Falcis, D., Maggiore, T., Stanca, A.M., 1998. Uptake and agronomic efficiency of nitrogen in winter barley and winter wheat. European Journal of Agronomy 9, 11-20.
  • McVay, K., Burrows, M., Jones, C., Wanner, K., Manalled, F., 2009. Extension Publication EB 0186 Montana Barley Production Guide. Montana State University.
  • Munier, D., Kearney, T., Pettygrove, G.S., Brittan, K., Mathews, M., Jackson, L., 2006. Fertilization of small grains. In: UC ANR (Ed.). Small Grain Production Manual. ANR Publication 8208.
  • Ottman, M.J., Thompson,T., 2015. Fertilizing small grains in Arizona. University of Arizona factsheet AZ1346.

Gerst geschiedenis, plant informatie en voedingswaarde

Principes voor het selecteren voor de beste gerst variëteit

Gerst grond voorbereiding, eisen en zaai benodigdheden

Gerst irrigatie vereisten en methodes

Gerst bemesting vereisten en methodes

Gerst plagen en ziekten

Opbrengst, Oogst en Opslag van Gerst -Wat is de gemiddelde opbrengst per hectare gerst?

Onkruidbeheer in Gerstteelt

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.