Gebruiksvoorwaarden

Wikifarmer.com Gebruiksvoorwaarden.

Het redactieteam van Wikifarmer zal er alle moeite voor doen om te zorgen dat de informatie en alle inhoud van de website 100% nauwkeurig is, dat de informatie nauwkeurig, duidelijk, volledig, huidig, adequaat en beschikbaar is, maar garandeert dit niet en is niet verantwoordelijk voor het bestaan ​​van die elementen. Het gebruik van de dienst is op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik, de evaluatie, de beoordeling en het gebruik van alle informatie op deze website. Alle zakelijke of andere beslissingen die over dergelijke informatie worden genomen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en Wikifarmer.com is niet verplicht om verliezen te dekken die voortvloeien uit het gebruik van informatie die via deze website wordt verstrekt.

Wikifarmer.com aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (I) fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (II) materiële schade van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; (III) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen; (IV) elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de service (V) eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via onze service kunnen worden verzonden; (VI) fouten of weglatingen in inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, per e-mail is verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service; en/of (VII) gebruikersinhoud of lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van een derde partij.

Deze sectie Beperking van Aansprakelijkheid is altijd van toepassing, ook als de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als Wikifarmer.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

Dit artikel is ook beschikbaar in de volgende talen: English Español Français Deutsch हिन्दी العربية Türkçe Русский Italiano Ελληνικά Português Tiếng Việt Indonesia