Onkruidmanagement in tarweteelt

Onkruidmanagement in tarweteelt

Het tarwegewas kan geïnfesteerd worden door een grote variëteit aan onkruidsoorten. Dit is omdat het groeit onder diverse agroklimaatcondities, verschillende irrigatiemethodes, verschillende grondbewerkingssystemen en gewasrotatievolgorde. De reductie in hoogte in […]

Oogst-opbrengst van tarwe

Oogst-opbrengst van tarwe

Oogst, opbrengst en naoogst omgaan met tarwe Oogstpotentieel van tarwe Graanopbrengst per hectare De teler’s doel is om een uiteindelijke opbrengst te hebben die zo weinig mogelijk uitwijkt van de […]

Tarwe plagen en ziekten

Tarwe plagen en ziekten

Gewasbeschermingsmaatregelen tegen plagen en voornamelijk ziekten is meestal nodig om het tarwegewas’ gezondheid, opbrengst en graankwaliteit te beschermen. Tarwe is vatbaar voor meer dan 30 ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen […]

Tarwe bemestings vereisten

Tarwe bemestings vereisten

Tarwe bemestingsplannen en algemene methodes Allereerst moet je de grondcondities van het veld overwegen door halfjaarlijkse of jaarlijkse grondtests voor het aanbrengen van bemestingsmethoden. Er zijn geen twee identieke velden […]

Tarweirrigatie vereisten en methoden

Tarweirrigatie vereisten en methoden

Waterbenodigdheden van tarwe Wanneer heeft tarwe irrigatie nodig? Afhankelijk van de tarwesoort/cultivar, kunnen zowel de periode van het jaar als de lengte van de cultivatie sterk verschillen. Er is een […]

Tarwe grond voorbereiding, grond vereisten en zaaivereisen

Tarwe grond voorbereiding, grond vereisten en zaaivereisen

Tarwe is een erg aanpasbaar gewas en heeft geen strenge grondeisen om te groeien. Er is een grote variatie van tarwecultivars, met als hoofdclassificatie het tijdstip van het jaar waarop […]

Principes voor het selecteren van de beste tarwevariëteit

Principes voor het selecteren van de beste tarwevariëteit

Hoe de beste tarwevariëteit te selecteren – Gids voor tarwevariëteitsselectie Het selecteren van de meest geschikte variëteit voor je specifieke veld is een van de belangrijkste factoren die invloed heeft […]

Tarwe plantinformatie, geschiedenis en voedingswaarde

Tarwe plantinformatie, geschiedenis en voedingswaarde

Tarwe wordt beschouwd als een belangrijk hoofdvoedsel wereldwijd. Tot 55% van de wereldpopulatie is afhankelijk van dit gewas voor 20% van hun calorie inname (1). Het gewas gedijt in gematigde […]