Wat is biocyclische veganlandbouw?

Wat is biocyclische veganlandbouw?

Wat is biocyclische veganlandbouw? Biocyclische veganlandbouw is een nieuwe, op planten gebaseerde benadering van de biologische landbouw. Deze vorm van teelt sluit alle commerciële veehouderij en slacht uit en maakt […]

Wat is duurzame landbouw?

Wat is duurzame landbouw?

Wat is duurzaam boeren? Duurzame landbouw staat voor een totaalconcept en een aantal methoden die samen aan drie verschillende voorwaarden voldoen: Respect voor het milieu en bescherming van natuurlijke grondstoffen […]

Wat is regeneratieve landbouw?

Wat is regeneratieve landbouw?

Wat is regeneratief boeren? Regeneratieve landbouw is een benadering (en een reeks landbouwpraktijken) die erop gericht is de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen die door de industriële landbouw is veroorzaakt, […]

Wat is zelfvoorzieningslandbouw?

Wat is zelfvoorzieningslandbouw?

Wat is zelfvoorzieningslandbouw? Zelfvoorzieningslandbouw is een vorm van landbouw die duizenden jaren lang door mensen over de hele wereld werd beoefend, maar nu nog slechts in bepaalde delen van de […]

Waarom zijn bestuivers belangrijk voor de landbouw?

Waarom zijn bestuivers belangrijk voor de landbouw?

Waarom zijn bestuivers belangrijk voor de landbouw? Planten zijn afhankelijk van bestuiving. Bijna 90% van de in het wild bloeiende planten hebben bestuivers zoals bijen nodig om stuifmeel over te […]

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw?

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw?

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw? De landbouw heeft zwaar te lijden onder het veranderende klimaat. Extreme weersomstandigheden bedreigen de gewassen en daarmee het financieel voortbestaan van […]

Wat is combinatieteelt en waarom is het beter dan monocultuur?

Wat is combinatieteelt en waarom is het beter dan monocultuur?

Wat is combinatieteelt en waarom is het beter dan monocultuur? Combinatieteelt is een landbouwmethode waarbij twee verschillende gewassen tegelijk op een zeer korte afstand van elkaar en door elkaar op […]

Wat is gewasrotatie en waarom is het goed?

Wat is gewasrotatie en waarom is het goed?

Wat is gewasrotatie en waarom is het goed? Bij gewasrotatie worden twee of meer verschillende gewassen na elkaar verbouwd. In een systeem van gewasrotatie verbouwt een landbouwer nooit hetzelfde gewas […]

Hoe voorkom je bodemerosie?

Hoe voorkom je bodemerosie?

Hoe voorkom je bodemerosie? Om bodemerosie te voorkomen, moet u het hele jaar door dekgewassen op uw akker toepassen. Dit betekent dat de grond hoe dan ook nooit meer bloot […]

wet bodembescherming wet bodembescherming zorgplicht besluit bodembescherming wet bodembescherming artikel 13 wet bodembescherming bevoegd gezag wbb betekenis wet bodembescherming omgevingswet wet bodembescherming besluit bodemkwaliteit

Wat is bodembescherming en waarom is het belangrijk?

Wat is bodembescherming en waarom is het belangrijk? Bodembescherming is een filosofie en een geheel van praktijken die samen tot doel hebben de aantasting van de bodem tot een minimum […]