Landbouwverzekering - Een financieel middel voor telers om het managementrisico te compenseren

Landbouwverzekering – Een financieel middel voor telers om het managementrisico te compenseren

Landbouwverzekeringen focussen voornamelijk op 4 sleutellijnen van landbouwproductie: gewassen, bosbouw, veeteeld/stamboom (hoogwaardige dieren zoals volbloed) en aquacultuur (beter bekend als visteelt). Het kan ook slachtoffer (bv aansprakelijkheidsdekking), levens en/of gezondheidsverzekering […]

Verzekering - een financieel hulpmiddel als compensatie en om risico's te managen

Verzekering – een financieel hulpmiddel als compensatie en om risico’s te managen

Verzekering is een financieel risico omzetttingsmechanisme gebaseerd op het principe van een verzekeraar (of risicodrager, aan wie de verzekerde een deel of het volledige risico overdraagt – bv de tarweoogst […]

Risico management benaderingen in landbouw

Risico management benaderingen in landbouw

Telers kunnen de impact van een theoretische toekomstige onverwachten, ongelukkige en onvoorziene shock verminderen door systematisch identificeren, analyseren en het controleren van productie, handelingen, markt/prijs, financieel, technologie, regulering, infrastructuur en […]

Agriculturele verzekering en risico management

Agriculturele verzekering en risico management

Introductie Ongeveer 10.000 jaar geleden is de mens geleidelijk overgegaan van verspreide jager-verzamelaar nomaden naar vaste vestigingen in vele regios rond de wereld. Controleren waar, hoe en wanneer normaal voedsel […]