Het succes van een olijfgaard hangt af van de natuurlijke omgeving, de selectie van een geschikt veld en variëteiten en de toepassing van geschikte teelttechnieken.

Olijfboerderijen die zijn geïnstalleerd op vlakke terreinen en terreinen omringd door heuvels, worden blootgesteld aan voorjaarsvorst en lopen het risico op ernstige vorstschade tijdens de winter. Een enigszins neerwaartse locatie, resulterend in een vlak oppervlak, waar de koude stromingen gemakkelijk kunnen ontsnappen, is geschikt om de bomen te planten. Vlakke plaatsen waar geen vorst of koude wind wordt gemeld, zijn ook geschikt. De gemiddelde olijfboom heeft ook veel zonlicht nodig om een ​​goede opbrengst te produceren. Het heeft ook een hekel aan overmatig bodemvocht. De boer moet dus een goed gedraineerde akker kiezen, waar het regenwater niet snel kan stagneren.

Om het risico op schimmelinfecties te voorkomen, moet de grond van onze olijfgaard drie of vier jaar braak liggen voordat onze jonge olijfbomen worden geplant. Als alternatief kan het veld een paar jaar worden beplant met een grasmengsel en daarna worden schoongemaakt. Om een ​​geïrrigeerde olijfgaard op een oneffen ondergrond te installeren, moeten we deze waterpas maken. Het egaliseren vindt plaats vóór het diepploegen. Het diepploegen van 45-50 cm is vooral gericht op het vernietigen van meerjarig onkruid en de bodem losser te maken, wat bijdraagt ​​aan een betere ontwikkeling van het wortelstelsel van bomen. Voordat je gaat ploegen, is het echter goed om een ​​basisbodemanalyse te maken en, afhankelijk van de resultaten, het type en de hoeveelheid chemische basismeststoffen te specificeren die nodig zijn om de bodem te verbeteren (vraag een erkend landbouwingenieur). In veel gevallen voegen boeren 20 tot 30 ton mest per hectare toe. Houd er rekening mee dat 1 ton = 1.000 kg en 1 hectare = 10.000 vierkante meter.

 1. Olijfboominformatie
 2. Olijfbomen kweken
 3. Zijn olijfboerderijen winstgevend?
 4. Alternatieve lagering van olijfbomen
 5. Voortplanting en bestuiving van olijfbomen
 6. Olijfboomklimaat – Temperatuurvereisten
 7. Bodemvereisten voor olijfbomen
 8. Olijfbomen planten
 9. Vereisten voor olijfboombemesting
 10. Watervereisten voor olijfbomen
 11. Snoeien van olijfbomen
 12. Olijven oogsten
 13. Ziekten en plagen in olijfbomen
 14. Vragen en antwoorden voor olijfbomen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.