Bodemcondities, vereisten en voorbereiding voor gewone en zwarte walnootbomen

Zoals alle fruitbomen geven walnootbomen de voorkeur aan volle zon en goed doorlatende grond. Walnootbomen gedijen in diep, zanderig leem, goed gedraineerd, geïrrigeerd en rijk aan organische stof. Het kan een breed pH-bereik verdragen (pH 5 tot 8), maar in commerciële boomgaarden passen de meeste boeren kalk toe om de pH rond de 6,5 te brengen (vraag een gecertificeerde agronoom). De boom is gevoelig voor hoge concentraties natrium, chloor en boor. Meer geschikte locaties zijn de koele rivieroevers, heuvels en kustgebieden. Plaatsen omgeven door heuvels, waar koude luchtmassa’s niet gemakkelijk kunnen ontsnappen, moeten worden vermeden. Evenzo mogen telers hun gewassen niet planten in velden waar overtollig regenwater kan stagneren en niet goed kan weglopen.

Ongeacht of de walnootboom wordt gekweekt voor hout of noten, kan de boom alleen goed groeien in bodems waar het wortelstelsel zich vrij kan ontwikkelen tot een diepte van 3 meter of meer. Daarom moeten we, voordat we een locatie kiezen om onze walnootboomgaard aan te leggen, met een speciaal grondpenetratiegereedschap onderzoeken of er gesteente of andere ondoordringbare lagen zijn tot een diepte van 1,5 meter of meer (3-3,5 meter is optimaal). Het kan zijn dat we onze boomgaard moeten testen op 5 of meer afgelegen plekken van het veld. Als het moeilijk is om de grond te bewerken met bijvoorbeeld een schop, zullen walnootwortels dezelfde moeilijkheid ervaren en zullen ze zich waarschijnlijk niet goed kunnen ontwikkelen. In dit geval moet een dergelijke locatie worden vermeden.

Voordat de jonge walnootbomen worden geplant, moet de boer de grond op een diepte van 50-70 cm omploegen. Grondbewerking heeft als doel meerjarig onkruid te verwijderen en de grond losser te maken, voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Voor het ploegen nemen walnotenboeren vaak grondmonsters en sturen deze naar een laboratorium om eventuele noodzakelijke corrigerende maatregelen te bepalen. Veel walnotenboeren voegen 20-30 ton mest per hectare toe ruim voor het planten van de jonge bomen om de bodemvruchtbaarheid te vergroten en de bodemtextuur te verbeteren (vraag een gecertificeerde agronoom). Houd er rekening mee dat 1 hectare = 10.000 vierkante meter en 1 ton = 1.000 kg.

Als we fruitbomen kweken voor winst, is gemeld dat bodembedekkers (die in de meeste gevallen laagstaande grassen zijn) gunstig zijn, zo niet essentieel in sommige gevallen. Dekgewassen hebben de neiging om bodemerosie te verminderen tijdens zware regenval of windstormen. Ze verbeteren ook de bodembeluchting en de stabiliteit van de boomgaard, terwijl sommige stikstof fixeren. Ten slotte werken ze als een filter voor de irrigatie van bomen en passen ze de temperatuur van de boomgaard aan. Mosterd is gunstig wanneer ze worden geplant als bodembedekkers in walnotenboerderijen. Lees meer over bodembedekkers voor boomgaarden.

 1. Walnootboominformatie
 2. Hoe laat je uit een walnoot een walnootboom groeien?
 3. Een walnotenboomgaard beginnen
 4. Klimaatvereisten voor walnootbomen
 5. Bodemvereisten en voorbereiding voor walnootbomen
 6. Walnootbomen planten
 7. Voortplanting en bestuiving van walnotenbomen
 8. Snoeien en uitdunnen van walnootbomen
 9. Watervereisten voor walnootbomen
 10. Vereisten voor walnootboombemesting
 11. Oogst en opbrengsten van walnootbomen
 12. Ziekten en plagen voor walnootbomen
 13. Vraag en antwoord voor walnootbomen

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.