Een veelvoorkomend probleem waar veel imkers mee te maken hebben, is de vergiftiging van hun bijen door pesticiden. Het is de verantwoordelijkheid van de imker om zijn/haar bijen te beschermen tegen het foerageren op planten die recentelijk met pesticiden zijn besproeid. Als er commerciële boerderijen in de buurt van jouw bijenkasten zijn, moet je mogelijk regelmatig contact opnemen met boeren en hen vragen of en wanneer ze sproeien. Houd er rekening mee dat tuinen en volkstuintjes in de stad ook met chemicaliën kunnen worden besproeid. In geval van sproeien kan je je kasten ofwel verplaatsen ofwel de ingang van de kast een dag blokkeren om te voorkomen dat foeragerende bijen de planten bezoeken (vraag plaatselijke deskundigen en bijenverenigingen).

Stel dat je een groot aantal dode bijen buiten de korf ziet, bijen die niet weggaan bij bloemen, kruipen in plaats van vliegen, en/of een zeer klein aantal foeragerende bijen tijdens een bloeiperiode in het hoogseizoen. In dat geval bestaat de kans dat de bijen vergiftigd zijn door bestrijdingsmiddelen. Je kolonie kan de vergiftiging overleven of niet, maar je moet advies inwinnen bij lokale experts, bijenteeltverenigingen en overheidsinstanties.

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.