Hoe irrigeer je aardappels – Vereisten voor irrigatie van aardappels

De meest gebruikte irrigatiesystemen in de aardappelteelt zijn druppelirrigatie (arbeidsintensief) en beregening (met sprinklersystemen/sproeiers of waterkanonnen).

Volgens de FAO is de waterbehoefte (ETm) voor een gewas van 120 tot 150 dagen voor hoge opbrengsten 500 tot 700 mm, afhankelijk van het klimaat. De waterbehoefte van aardappelplanten is over het algemeen kleiner tijdens de eerste stadia van plantontwikkeling en neemt geleidelijk toe tijdens de rijping en de latere stadia van de knolgroei. Voor de winterteelt irrigeren veel boeren tot twee keer per week (afhankelijk van de regenval), terwijl ze in droogteperiodes doorgaans vaker irrigeren. Op zandgronden zullen boeren vaker irrigeren dan op zware kleigronden. De grond moet te allen tijde nat blijven. Om de opbrengsten te optimaliseren, mag het totale beschikbare grondwater niet meer dan 30 tot 50% worden uitgeput. Houd er echter rekening mee dat overmatige irrigatie leidt tot erosie, ziektegevoeligheid, waterverlies, extra energiekosten voor pompen, stikstofuitspoeling en verminderde gewasopbrengst. Aan de andere kant zijn planten met een watertekort vatbaarder voor ziekten.

  1. Informatie over aardappelplanten
  2. Hoe teel je aardappels?
  3. Aardappels telen voor winst
  4. Bodemvoorbereiding en bodemvereisten voor aardappels
  5. Aardappels zaaien en plantafstand
  6. Vereisten voor aardappelbemesting
  7. Aardappelwatervereisten en irrigatiesystemen
  8. Aardappelplagen en ziekten
  9. Aardappeloogstopbrengst en -opslag
  10. Vraag en antwoord voor aardappels

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.