Ντομάτες - Πιπεριές - Μελιτζάνες

2.87 χωρίς ΦΠΑ (3.24 με ΦΠΑ)
4.02 χωρίς ΦΠΑ (4.54 με ΦΠΑ)
4.02 χωρίς ΦΠΑ (4.54 με ΦΠΑ)