Ντομάτες - Πιπεριές - Μελιτζάνες

2.49 χωρίς ΦΠΑ (2.81 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
2.45 χωρίς ΦΠΑ (2.77 με ΦΠΑ)
1.80 χωρίς ΦΠΑ (2.03 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
3.32 χωρίς ΦΠΑ (3.75 με ΦΠΑ)
7.90 χωρίς ΦΠΑ (8.93 με ΦΠΑ)
1.19 χωρίς ΦΠΑ (1.34 με ΦΠΑ)
2.50 χωρίς ΦΠΑ (2.83 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
1.95 χωρίς ΦΠΑ (2.20 με ΦΠΑ)
4.45 χωρίς ΦΠΑ (5.03 με ΦΠΑ)
1.40 χωρίς ΦΠΑ (1.58 με ΦΠΑ)
8.80 χωρίς ΦΠΑ (9.94 με ΦΠΑ)
1.33 χωρίς ΦΠΑ (1.50 με ΦΠΑ)
2.00 χωρίς ΦΠΑ (2.26 με ΦΠΑ)
1.05 χωρίς ΦΠΑ (1.19 με ΦΠΑ)
2.40 χωρίς ΦΠΑ (2.71 με ΦΠΑ)
2.42 χωρίς ΦΠΑ (2.73 με ΦΠΑ)
29.50 χωρίς ΦΠΑ (33.34 με ΦΠΑ)
3.22 χωρίς ΦΠΑ (3.64 με ΦΠΑ)
3.22 χωρίς ΦΠΑ (3.64 με ΦΠΑ)
6.75 χωρίς ΦΠΑ (7.63 με ΦΠΑ)
2.10 χωρίς ΦΠΑ (2.37 με ΦΠΑ)