Πατάτες, Κρεμμύδια, Σκόρδα, Γλυκοπατάτες

6.49 χωρίς ΦΠΑ (7.33 με ΦΠΑ)
0.80 χωρίς ΦΠΑ (0.90 με ΦΠΑ)
3.30 χωρίς ΦΠΑ (3.73 με ΦΠΑ)
0.56 χωρίς ΦΠΑ (0.63 με ΦΠΑ)
0.48 χωρίς ΦΠΑ (0.54 με ΦΠΑ)
0.78 χωρίς ΦΠΑ (0.88 με ΦΠΑ)
3.78 χωρίς ΦΠΑ (4.27 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
1.54 χωρίς ΦΠΑ (1.74 με ΦΠΑ)
1.50 χωρίς ΦΠΑ (1.70 με ΦΠΑ)