Μαρούλια, Σαλάτες, Ρόκα, Αντίδια, Iceberg

Στη σελίδα μας μπορείτε να αγοράσετε μαρούλι, σαλάτες, ρόκα, iceberg και αντίδια σε τιμές χονδρικής. Μπορείτε να δείτε τιμές, να βρείτε προμηθευτές και να αγοράσετε Online. 

0.45 χωρίς ΦΠΑ (0.51 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
0.37 χωρίς ΦΠΑ (0.42 με ΦΠΑ)
1.39 χωρίς ΦΠΑ (1.57 με ΦΠΑ)
0.60 χωρίς ΦΠΑ (0.68 με ΦΠΑ)
0.35 χωρίς ΦΠΑ (0.40 με ΦΠΑ)
1.10 χωρίς ΦΠΑ (1.24 με ΦΠΑ)
1.35 χωρίς ΦΠΑ (1.53 με ΦΠΑ)
0.80 χωρίς ΦΠΑ (0.90 με ΦΠΑ)
1.04 χωρίς ΦΠΑ (1.18 με ΦΠΑ)
0.99 χωρίς ΦΠΑ (1.12 με ΦΠΑ)
0.55 χωρίς ΦΠΑ (0.62 με ΦΠΑ)
0.38 χωρίς ΦΠΑ (0.43 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
2.39 χωρίς ΦΠΑ (2.70 με ΦΠΑ)
1.50 χωρίς ΦΠΑ (1.70 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
1.33 χωρίς ΦΠΑ (1.50 με ΦΠΑ)
2.00 χωρίς ΦΠΑ (2.26 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
1.58 χωρίς ΦΠΑ (1.79 με ΦΠΑ)
0.77 χωρίς ΦΠΑ (0.87 με ΦΠΑ)