Έτοιμες Κομμένες Σαλάτες Λαχανικών

0.99 χωρίς ΦΠΑ (1.12 με ΦΠΑ)
0.99 χωρίς ΦΠΑ (1.12 με ΦΠΑ)
0.90 χωρίς ΦΠΑ (1.02 με ΦΠΑ)
1.24 χωρίς ΦΠΑ (1.40 με ΦΠΑ)
3.00 χωρίς ΦΠΑ (3.39 με ΦΠΑ)
1.35 χωρίς ΦΠΑ (1.53 με ΦΠΑ)
1.12 χωρίς ΦΠΑ (1.27 με ΦΠΑ)
0.75 χωρίς ΦΠΑ (0.85 με ΦΠΑ)
1.10 χωρίς ΦΠΑ (1.24 με ΦΠΑ)