Καρότα, Παντζάρια, Ραπάνια, Σπαράγγια, Ρέβες

2.70 χωρίς ΦΠΑ (3.05 με ΦΠΑ)
0.84 χωρίς ΦΠΑ (0.95 με ΦΠΑ)
1.75 χωρίς ΦΠΑ (1.98 με ΦΠΑ)