Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι

0.80 χωρίς ΦΠΑ (0.90 με ΦΠΑ)
0.65 χωρίς ΦΠΑ (0.73 με ΦΠΑ)
5.95 χωρίς ΦΠΑ (6.72 με ΦΠΑ)
1.15 χωρίς ΦΠΑ (1.30 με ΦΠΑ)
0.01 χωρίς ΦΠΑ
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
1.95 χωρίς ΦΠΑ (2.20 με ΦΠΑ)
0.42 χωρίς ΦΠΑ (0.47 με ΦΠΑ)
4.15 χωρίς ΦΠΑ (4.69 με ΦΠΑ)
4.35 χωρίς ΦΠΑ (4.92 με ΦΠΑ)
1.12 χωρίς ΦΠΑ (1.27 με ΦΠΑ)
1.79 χωρίς ΦΠΑ (2.02 με ΦΠΑ)
0.01 χωρίς ΦΠΑ
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
1.62 χωρίς ΦΠΑ (1.83 με ΦΠΑ)
2.12 χωρίς ΦΠΑ (2.40 με ΦΠΑ)
3.90 χωρίς ΦΠΑ (4.41 με ΦΠΑ)