Προϊόντα Ελιάς

Στη σελίδα μας μπορείτε να δείτε τιμές και να αγοράσετε διάφορα προϊόντα ελιάς απευθείας από παραγωγούς σε τιμές χονδρικής.

2.50 χωρίς ΦΠΑ (2.83 με ΦΠΑ)
12.00 χωρίς ΦΠΑ (13.56 με ΦΠΑ)
2.78 χωρίς ΦΠΑ (3.14 με ΦΠΑ)
55.60 χωρίς ΦΠΑ (62.83 με ΦΠΑ)
9.00 χωρίς ΦΠΑ (10.17 με ΦΠΑ)
4.43 χωρίς ΦΠΑ (5.01 με ΦΠΑ)
13.47 χωρίς ΦΠΑ (15.22 με ΦΠΑ)
3.30 χωρίς ΦΠΑ (3.73 με ΦΠΑ)
3.70 χωρίς ΦΠΑ (4.18 με ΦΠΑ)
3.80 χωρίς ΦΠΑ (4.29 με ΦΠΑ)
18.62 χωρίς ΦΠΑ (21.04 με ΦΠΑ)
4.30 χωρίς ΦΠΑ (4.86 με ΦΠΑ)
4.00 χωρίς ΦΠΑ (4.52 με ΦΠΑ)
3.00 χωρίς ΦΠΑ (3.39 με ΦΠΑ)
0.50 χωρίς ΦΠΑ (0.57 με ΦΠΑ)
3.00 χωρίς ΦΠΑ (3.39 με ΦΠΑ)
11.22 χωρίς ΦΠΑ (12.68 με ΦΠΑ)
12.90 χωρίς ΦΠΑ (14.58 με ΦΠΑ)
7.90 χωρίς ΦΠΑ (8.93 με ΦΠΑ)
2.70 χωρίς ΦΠΑ (3.05 με ΦΠΑ)
13.90 χωρίς ΦΠΑ (15.71 με ΦΠΑ)
5.45 χωρίς ΦΠΑ (6.16 με ΦΠΑ)
4.50 χωρίς ΦΠΑ (5.09 με ΦΠΑ)
15.00 χωρίς ΦΠΑ (16.95 με ΦΠΑ)
2.07 χωρίς ΦΠΑ (2.34 με ΦΠΑ)
4.50 χωρίς ΦΠΑ (5.09 με ΦΠΑ)
1.97 χωρίς ΦΠΑ (2.23 με ΦΠΑ)
3.50 χωρίς ΦΠΑ (3.96 με ΦΠΑ)