Βότανα - Μυρωδικά - Αφεψήματα

12.00 χωρίς ΦΠΑ (13.56 με ΦΠΑ)
1.80 χωρίς ΦΠΑ (2.03 με ΦΠΑ)
2.20 χωρίς ΦΠΑ (2.49 με ΦΠΑ)
11.00 χωρίς ΦΠΑ (12.43 με ΦΠΑ)
11.00 χωρίς ΦΠΑ (12.43 με ΦΠΑ)
12.00 χωρίς ΦΠΑ (13.56 με ΦΠΑ)
12.00 χωρίς ΦΠΑ (13.56 με ΦΠΑ)
1.00 χωρίς ΦΠΑ (1.13 με ΦΠΑ)
2.83 χωρίς ΦΠΑ (3.20 με ΦΠΑ)
2.83 χωρίς ΦΠΑ (3.20 με ΦΠΑ)
2.65 χωρίς ΦΠΑ (2.99 με ΦΠΑ)
4.43 χωρίς ΦΠΑ (5.01 με ΦΠΑ)
2.65 χωρίς ΦΠΑ (2.99 με ΦΠΑ)