Αυγά

Στην πλατφόρμα μας μπορείτε να βρείτε αυγά από Έλληνες παραγωγούς και να τα αγοράσετε σε τιμή Χονδρικής

0.24 χωρίς ΦΠΑ (0.27 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
8.00 χωρίς ΦΠΑ (9.04 με ΦΠΑ)
5.42 χωρίς ΦΠΑ (6.12 με ΦΠΑ)
9.57 χωρίς ΦΠΑ (10.81 με ΦΠΑ)
3.30 χωρίς ΦΠΑ (3.73 με ΦΠΑ)
4.62 χωρίς ΦΠΑ (5.22 με ΦΠΑ)
6.45 χωρίς ΦΠΑ (7.29 με ΦΠΑ)
4.47 χωρίς ΦΠΑ (5.05 με ΦΠΑ)
6.57 χωρίς ΦΠΑ (7.42 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
0.40 χωρίς ΦΠΑ (0.45 με ΦΠΑ)
0.14 χωρίς ΦΠΑ (0.16 με ΦΠΑ)
0.35 χωρίς ΦΠΑ (0.40 με ΦΠΑ)
0.30 χωρίς ΦΠΑ (0.34 με ΦΠΑ)