Πως λειτουργεί το "Ζητήστε Τιμή Υπερχονδρικής"

Πως λειτουργεί για τον Αγοραστή

Όταν δείτε ένα προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε σε μεγάλη ποσότητα, αλλά σας φαίνεται υψηλή η τιμή, μπορείτε να ζητήσετε Τιμή Υπερχονδρικής πατώντας πάνω στο αντίστοιχο κουμπί.
Αρχικά εισάγετε τα στοιχεία σας, τα οποία θα γίνουν ορατά στον Παραγωγό / Προμηθευτή, μόνο εφόσον σας αρέσουν οι τιμές με τις οποίες θα σας απαντήσει και προχωρήσετε τελικά σε παραγγελία. Εισάγετε τα στοιχεία επιχείρησης, τη διεύθυνση αποστολής σας κτλ.
Στη συνέχεια συμπληρώνετε πόσα τεμάχια ή κιλά χρειάζεστε από ένα ή περισσότερα προϊόντα του Παραγωγού / Προμηθευτή. Ακολούθως, συμπληρώνετε τον επιθυμητό για εσάς τρόπο αποστολής αλλά και τρόπο πληρωμής.
Ο Παραγωγός / Προμηθευτής θα σας απαντήσει αναλυτικά με βελτιωμένη τιμή για κάθε προϊόν, καθώς και μεταφορικά έξοδα έως τη διεύθυνσή σας (αν έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο αποστολής).
Αν σας αρέσουν οι τιμές τις οποίες σας έδωσε ο Παραγωγός / Προμηθευτής, και οι οποίες δε φαίνονται δημόσια ούτε σε κάποιο άλλο χρήστη, έχετε τη δυνατότητα να οριστικοποιήσετε την παραγγελία, έτσι ώστε τα προϊόντα να ξεκινήσουν για τον προορισμό τους.

Πως λειτουργεί για τον Παραγωγό / Προμηθευτή

Όταν κάποιος Πελάτης ζητήσει Τιμή Υπερχονδρικής για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα σας, θα σας αποσταλεί μήνυμα ή mail. Για να δείτε το αίτημα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το διαχειριστικό σας στο τμήμα Αιτήματα → Αιτήματα για τα Προϊόντα μου.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το αίτημα, και να αποφασίσετε τι τιμές θα δώσετε στον πελάτη αυτόν ανάλογα με το πόσα τεμάχια θέλει να παραγγείλει. Στο αίτημα επίσης αναφέρεται αναλυτικά η διεύθυνση αποστολής αλλά και ο τρόπος πληρωμής.
Ο πελάτης πιθανότατα θα ρωτάει τιμή μαζί με τα μεταφορικά, έως και τις εγκαταστάσεις του. Συνεπώς, ίσως χρειαστεί να κάνετε πρώτα μια έρευνα για το μεταφορικό κόστος έως την έδρα του πελάτη, καθώς η διεύθυνση αποστολής θα είναι ορατή σε εσάς.
Οι τιμές που θα δώσετε στο συγκεκριμένο πελάτη θα είναι ορατές μόνο σε αυτόν και δε θα εμφανίζονται δημόσια, σε κάποιο άλλο χρήστη ούτε σε κάποιον από τους πελάτες σας.
Αν και έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα παραγγελίας, καλό είναι να μην το κάνετε. Για παράδειγμα, αν ένας πελάτης ζητήσει τιμή για 700 κιλά προϊόν, εσείς μπορείτε να δώσετε τιμή για 800 κιλά αν ζυγίζει τόσο η παλέτα σας και δε μπορεί με τίποτα να σπάσει. Παρόλα αυτά, καλό είναι να είστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αρχικό αίτημα του πελάτη, καθώς έτσι είναι πιο πιθανό τελικά να παραγγείλει. Αν ένα προϊόν σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε στην απάντησή σας να βάλετε ποσότητα 0.
Αν ο πελάτης είναι ευχαριστημένος με τις τιμές που θα απαντήσετε, θα προχωρήσει σε παραγγελία. Τότε, θα σας αποσταλούν οδηγίες για την αποστολή των προϊόντων. Μην αποστείλετε οποιοδήποτε προϊόν μόνο με το αρχικό αίτημα του πελάτη (χωρίς την τελική επιβεβαίωσή του), καθώς αυτό θα επιστραφεί.