Φρούτα Άλλα

14.00 χωρίς ΦΠΑ 22.75 (15.82 με ΦΠΑ)
1.99 χωρίς ΦΠΑ (2.25 με ΦΠΑ)
1.99 χωρίς ΦΠΑ (2.25 με ΦΠΑ)
2.95 χωρίς ΦΠΑ (3.33 με ΦΠΑ)
1.95 χωρίς ΦΠΑ (2.20 με ΦΠΑ)
2.94 χωρίς ΦΠΑ (3.32 με ΦΠΑ)
1.82 χωρίς ΦΠΑ (2.06 με ΦΠΑ)
0.90 χωρίς ΦΠΑ (1.02 με ΦΠΑ)
1.75 χωρίς ΦΠΑ (1.98 με ΦΠΑ)
1.30 χωρίς ΦΠΑ (1.47 με ΦΠΑ)
2.95 χωρίς ΦΠΑ (3.33 με ΦΠΑ)
1.59 χωρίς ΦΠΑ (1.80 με ΦΠΑ)
4.55 χωρίς ΦΠΑ (5.14 με ΦΠΑ)
4.65 χωρίς ΦΠΑ (5.25 με ΦΠΑ)
4.13 χωρίς ΦΠΑ (4.67 με ΦΠΑ)
2.91 χωρίς ΦΠΑ (3.29 με ΦΠΑ)