Μπανάνες

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αγοράσετε online μπανάνες εγχώριες και εισαγόμενες σε τιμές χονδρικής. 

1.15 χωρίς ΦΠΑ (1.30 με ΦΠΑ)
1.39 χωρίς ΦΠΑ (1.57 με ΦΠΑ)
1.66 χωρίς ΦΠΑ (1.88 με ΦΠΑ)
1.15 χωρίς ΦΠΑ (1.30 με ΦΠΑ)
1.57 χωρίς ΦΠΑ (1.77 με ΦΠΑ)
1.22 χωρίς ΦΠΑ (1.38 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
3.00 χωρίς ΦΠΑ (3.39 με ΦΠΑ)
2.80 χωρίς ΦΠΑ (3.16 με ΦΠΑ)
1.40 χωρίς ΦΠΑ (1.58 με ΦΠΑ)
5.96 χωρίς ΦΠΑ (6.73 με ΦΠΑ)
1.15 χωρίς ΦΠΑ (1.30 με ΦΠΑ)
5.68 χωρίς ΦΠΑ (6.42 με ΦΠΑ)
4.32 χωρίς ΦΠΑ (4.88 με ΦΠΑ)
1.30 χωρίς ΦΠΑ (1.47 με ΦΠΑ)
1.69 χωρίς ΦΠΑ (1.91 με ΦΠΑ)
1.90 χωρίς ΦΠΑ (2.15 με ΦΠΑ)
1.29 χωρίς ΦΠΑ (1.46 με ΦΠΑ)
1.13 χωρίς ΦΠΑ (1.28 με ΦΠΑ)
1.27 χωρίς ΦΠΑ (1.44 με ΦΠΑ)
1.45 χωρίς ΦΠΑ (1.64 με ΦΠΑ)
1.15 χωρίς ΦΠΑ (1.30 με ΦΠΑ)
0.95 χωρίς ΦΠΑ (1.07 με ΦΠΑ)
1.38 χωρίς ΦΠΑ (1.56 με ΦΠΑ)
1.35 χωρίς ΦΠΑ (1.53 με ΦΠΑ)
7.92 χωρίς ΦΠΑ (8.95 με ΦΠΑ)
7.26 χωρίς ΦΠΑ (8.20 με ΦΠΑ)
21.85 χωρίς ΦΠΑ (24.69 με ΦΠΑ)
23.94 χωρίς ΦΠΑ (27.05 με ΦΠΑ)