Αβοκάντο και Ακτινίδια

Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε Αβοκάντο και Ακτινίδια σε τιμή χονδρικής. 

2.80 χωρίς ΦΠΑ (3.16 με ΦΠΑ)
2.90 χωρίς ΦΠΑ (3.28 με ΦΠΑ)
6.50 χωρίς ΦΠΑ (7.35 με ΦΠΑ)
2.85 χωρίς ΦΠΑ (3.22 με ΦΠΑ)
2.75 χωρίς ΦΠΑ (3.11 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
1.20 χωρίς ΦΠΑ (1.36 με ΦΠΑ)
1.10 χωρίς ΦΠΑ (1.24 με ΦΠΑ)
1.00 χωρίς ΦΠΑ (1.13 με ΦΠΑ)
0.90 χωρίς ΦΠΑ (1.02 με ΦΠΑ)
3.56 χωρίς ΦΠΑ (4.02 με ΦΠΑ)
1.30 χωρίς ΦΠΑ (1.47 με ΦΠΑ)
3.24 χωρίς ΦΠΑ (3.66 με ΦΠΑ)
3.79 χωρίς ΦΠΑ (4.28 με ΦΠΑ)
5.40 χωρίς ΦΠΑ (6.10 με ΦΠΑ)
6.99 χωρίς ΦΠΑ (7.90 με ΦΠΑ)
4.50 χωρίς ΦΠΑ (5.09 με ΦΠΑ)
3.20 χωρίς ΦΠΑ (3.62 με ΦΠΑ)
4.50 χωρίς ΦΠΑ (5.09 με ΦΠΑ)
3.25 χωρίς ΦΠΑ (3.67 με ΦΠΑ)
3.05 χωρίς ΦΠΑ (3.45 με ΦΠΑ)
68.20 χωρίς ΦΠΑ (77.07 με ΦΠΑ)
2.00 χωρίς ΦΠΑ (2.26 με ΦΠΑ)
3.71 χωρίς ΦΠΑ (4.19 με ΦΠΑ)
3.64 χωρίς ΦΠΑ (4.11 με ΦΠΑ)
7.00 χωρίς ΦΠΑ (7.91 με ΦΠΑ)
2.90 χωρίς ΦΠΑ (3.28 με ΦΠΑ)
5.40 χωρίς ΦΠΑ (6.10 με ΦΠΑ)
2.85 χωρίς ΦΠΑ 2.90 (3.22 με ΦΠΑ)
2.75 χωρίς ΦΠΑ (3.11 με ΦΠΑ)
3.44 χωρίς ΦΠΑ (3.89 με ΦΠΑ)
2.95 χωρίς ΦΠΑ (3.33 με ΦΠΑ)
3.00 χωρίς ΦΠΑ (3.39 με ΦΠΑ)
5.85 χωρίς ΦΠΑ (6.61 με ΦΠΑ)
5.49 χωρίς ΦΠΑ (6.20 με ΦΠΑ)