Γαλακτοκομικά

2.95 χωρίς ΦΠΑ (3.66 με ΦΠΑ)
4.70 χωρίς ΦΠΑ (5.31 με ΦΠΑ)
2.15 χωρίς ΦΠΑ (2.43 με ΦΠΑ)