Καφές

24.50 χωρίς ΦΠΑ (27.69 με ΦΠΑ)
249.00 χωρίς ΦΠΑ (308.76 με ΦΠΑ)
15.95 χωρίς ΦΠΑ (18.02 με ΦΠΑ)
6.55 χωρίς ΦΠΑ (7.40 με ΦΠΑ)
13.64 χωρίς ΦΠΑ (15.41 με ΦΠΑ)
13.95 χωρίς ΦΠΑ (15.76 με ΦΠΑ)
23.30 χωρίς ΦΠΑ (26.33 με ΦΠΑ)
5.50 χωρίς ΦΠΑ (6.22 με ΦΠΑ)
5.00 χωρίς ΦΠΑ (5.65 με ΦΠΑ)
36.45 χωρίς ΦΠΑ (41.19 με ΦΠΑ)
28.50 χωρίς ΦΠΑ (32.21 με ΦΠΑ)
20.40 χωρίς ΦΠΑ (23.05 με ΦΠΑ)
3.10 χωρίς ΦΠΑ (3.50 με ΦΠΑ)
34.50 χωρίς ΦΠΑ (38.99 με ΦΠΑ)
29.80 χωρίς ΦΠΑ (33.67 με ΦΠΑ)
31.60 χωρίς ΦΠΑ (35.71 με ΦΠΑ)
9.70 χωρίς ΦΠΑ (10.96 με ΦΠΑ)
4.55 χωρίς ΦΠΑ (5.14 με ΦΠΑ)
38.90 χωρίς ΦΠΑ (43.96 με ΦΠΑ)
33.85 χωρίς ΦΠΑ (38.25 με ΦΠΑ)