Αρχεία Ιστολογίου

Γενικές Πληροφορίες για την καρυδιά

Γενικές Πληροφορίες για την καρυδιά

Βασιλική (Αγγλική) και Μαύρη καρυδιά  Αν και υπάρχουν διάφορα δέντρα στην οικογένεια Juglandaceae, με τον όρο καρυδιά αναφερόμαστε ως επί το πλείστον σε δύο συγκεκριμένα δέντρα, την Αγγλική ή Βασιλική […]

Συγκομιδή και Απόδοση Καρυδιάς

Συγκομιδή και Απόδοση Καρυδιάς

Στην Καλιφόρνια, τα καρύδια συλλέγονται από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο. Οι καλλιεργητές καρυδιάς αρχίζουν τη συγκομιδή όταν περίπου στο 75% των καρυδιών παρατηρείται χωρισμένο εξωτερικό κέλυφος. Στις περισσότερες χώρες, […]

Λίπανση Καρυδιάς

Λίπανση Καρυδιάς

Οι σύγχρονες πρακτικές της επαγγελματικής καλλιέργειας καρυδιάς υποδεικνύουν ότι μια φορά το χρόνο (συνήθως το καλοκαίρι, Ιούλιος-Αύγουστος) πρέπει να συλλέγουμε τουλάχιστον 100 φύλλα από τα δέντρα μας και να τα […]