Αρχεία Ιστολογίου

Κομπόστ φυκιών για εμπλουτισμό του εδάφους με σπάνια ιχνοστοιχεία

Τα φύκια, ένα περιφρονημένο υλικό που εκβράζεται από τα κύματα σε πολλές Ελληνικές παραλίες, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό για τη διψασμένη, ιδιαίτερα σε θρεπτικά μικροστοιχεία, Ελληνική γη. Η χώρα […]

Φύκια - Μια βιώσιμη πηγή τροφή για τις υδατοκαλλιέργειες

Φύκια – Μια βιώσιμη πηγή τροφή για τις υδατοκαλλιέργειες

Με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, το έργο SIMTAP έχει αναπτύξει μια πρότυπη μονάδα που αξιοποιεί τα υποπροϊόντα των υδροπονικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών, με σκοπό την παραγωγή φυκιών και την […]