Αρχεία Ιστολογίου

Φυσική επικονίαση σε καλλιέργειες θερμοκηπίου με χρήση βομβίνων και άλλων ωφέλιμων εντόμων

Φυσική επικονίαση σε καλλιέργειες θερμοκηπίου με χρήση βομβίνων και άλλων ωφέλιμων εντόμων

Οι βομβίνοι χρησιμοποιούνται για την επικονίαση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Μέχρι σήμερα αποτελούν ένα αξιόπιστο μέσο επικονίασης, ιδιαίτερα στην καλλιέργεια τομάτας. Πριν από την […]