Αρχεία Ιστολογίου

Αυτοματοποίηση στις υδροπονικές καλλιέργειες: στάδιο συγκομιδής και επεξεργασίας

Αυτοματοποίηση στις υδροπονικές καλλιέργειες: στάδιο συγκομιδής και επεξεργασίας

Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αυτοματοποίηση και την βελτιστοποίηση των υδροπονικών καλλιεργειών. Ειδικότερα, στη διαδικασία της συγκομιδής και της επεξεργασίας που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως το πλύσιμο, τη ξήρανση, τη […]

Βερίκοκα – Συγκομιδή, Απόδοση και Αποθήκευση

Απόδοση  Μια υγιής ώριμη βερικοκιά μπορεί να παράγει, κατά μέσο όρο, περίπου 70 κιλά (ή 154 λίβρες) βερίκοκα τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική απόδοση ενός οπωρώνα βερίκοκων μπορεί […]

συγκομιδη και αποδοση στην καλλιεργεια κερασιας

Συγκομιδή και Απόδοση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Απόδοση κερασιών ανά στρέμμα Όπως και σε άλλα οπωροφόρα δέντρα, έτσι και στις κερασιές η απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία, την ηλικία του δέντρου, το σύστημα διαμόρφωσης, […]