Αρχεία Ιστολογίου

Βερικοκιά - Παράσιτα, Ασθένειες και Φυσιολογικές Διαταραχές

Βερικοκιά – Παράσιτα, Ασθένειες και Φυσιολογικές Διαταραχές

Παράσιτα και Ασθένειες της βερικοκιάς Η φυτοπροστασία της βερικοκιάς είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιπτώσεις που καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις (μονοκαλλιέργεια, πολλοί οπωρώνες βερίκοκων μαζί) και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές […]

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Δυστυχώς, διάφορες μυκητιολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, αλλά και διάφορα παράσιτα μπορούν να προσβάλλουν τις κερασιές δημιουργώντας προβλήματα στους παραγωγούς. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να σχεδιάσουν μια προσέγγιση φιλική προς το […]