Αρχεία Ιστολογίου

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Παράσιτα και ασθένειες στην καλλιέργεια ηλίανθου Παρόλο που ο ηλίανθος μπορεί να προσβληθεί από διάφορα παράσιτα και ασθένειες, σπάνια απαιτείται να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης. Ωστόσο, η ένταση του προβλήματος μπορεί […]