Αρχεία Ιστολογίου

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια; Η συγκαλλιέργεια είναι μια γεωργική μέθοδος που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο διαφορετικών καλλιεργειών ταυτόχρονα με τοπική και χρονική αλληλεπίδραση. […]

Τι είναι η μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η μονοκαλλιέργεια; Μονοκαλλιέργεια σημαίνει καλλιέργεια ενός και μόνου είδους στο χωράφι ανά καλλιεργητική περίοδο. Ωστόσο, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την καλλιέργεια του ίδιου είδους […]