Αρχεία Ιστολογίου

λίπανση αγγουριού

Απαιτήσεις και μέθοδοι λίπανσης για το αγγούρι

Τα αγγούρια χρειάζονται γόνιμα εδάφη πλούσια σε οργανική ύλη για να ευδοκιμήσουν. Συνήθως, υπάρχει ανάγκη για εξωτερικές εισροές, όπως λιπάσματα, για να καλυφθούν οι ανάγκες του αγγουριού σε θρεπτικά συστατικά […]