Αρχεία Ιστολογίου

Πρακτικές για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγρο-οικοσυστήματα

Πρακτικές για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγρο-οικοσυστήματα

Στην συγγραφή αυτού του άρθρου συνέβαλαν οι Clara Bosch,  Yanniek Schoonhoven και Milan Teunissen van Manen (που έκανε της εικόνες) .  Τις τελευταίες δεκαετίες, απλοποιήσαμε τα αγροοικοσυστήματα για να επιδιώξουμε υψηλότερη παραγωγή. […]