Αρχεία Ιστολογίου

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Ο ηλίανθος καλλιεργείται σε πολλά μέρη του κόσμου ως ξηρικός ή ως αρδευόμενος. Το βαθύ ριζικό σύστημα του φυτού συμβάλλει στην δημιουργία ανοχής στην ξηρασία, καθώς μπορεί να αντλήσει νερό […]

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Προετοιμασία και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Για να καλλιεργήσει ένας παραγωγός ηλίανθους και να βοηθήσει τα φυτά να επιτύχουν το δυναμικό απόδοσης τους, θα πρέπει να γνωρίζει και να ελέγχει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση […]