Αρχεία Ιστολογίου

Καλλιέργεια Βερικοκιάς - Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους, Φύτευση

Καλλιέργεια Βερικοκιάς – Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους, Φύτευση

Τι απαιτήσεις εδάφους έχει η βερικοκιά; Αν και η βερικοκιά είναι πιο ανθεκτική στην ξηρασία σε σχέση με άλλα δέντρα, όπως η ροδακινιά, προτιμά βαθιά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη για […]

Επαγγελματική Καλλιέργεια Βερικοκιάς

Επαγγελματική Καλλιέργεια Βερικοκιάς Η καλλιέργεια βερικοκιάς – αν γίνει ορθολογικά και σε μεγαλύτερη κλίμακα – μπορεί να αποτελέσει μια καλή πηγή εισοδήματος. Πρώτα από όλα, η δενδροκαλλιέργειες, όπως αυτή της […]