Αρχεία Ιστολογίου

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Σιταριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Σιταριού

Η καλλιέργεια του σιταριού μπορεί να προσβληθεί από μια μεγάλη ποικιλία ειδών ζιζανίων. Αυτό συμβαίνει επειδή αναπτύσσεται κάτω από διάφορες αγροκλιματικές συνθήκες, μεθόδους άρδευσης, συστήματα άροσης και χρησιμοποιούμενες καλλιέργειες στην […]