Αρχεία Ιστολογίου

Καλλιέργεια Βερικοκιάς – Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση

Πολλαπλασιασμός βερικοκιάς Η βερικοκιά, για να διατηρήσει την καθαρότητα της ποικιλίας και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, πολλαπλασιάζεται κυρίως αγενώς. Τα δέντρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν με εμβολιασμό (T-grafting) ή εκβλάστηση ενός επιθυμητού […]

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός Κερασιάς Όπως πολλά δημοφιλή οπωροφόρα δέντρα, έτσι και η κερασιά πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό. Ωστόσο, οι κερασιές μπορούν να πολλαπλασιαστούν και με σπόρους, αλλά συνήθως αυτό δεν συνίσταται για πολλούς […]