Αρχεία Ιστολογίου

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Έλεγχος των ζιζανίων στην καλλιέργεια ηλίανθου Παρά το μεγάλο τελικό του μέγεθος, ο ηλίανθος είναι πολύ ευαίσθητος στον ανταγωνισμό των ζιζανίων κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται […]