Αρχεία Ιστολογίου

Κίνδυνοι στον αγροτικό τομέα

Κίνδυνοι στον αγροτικό τομέα

Εισαγωγή Πριν από περίπου 10.000 χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να μεταβαίνει σταδιακά από τον νομαδισμό που βασιζόταν στο κυνήγι στην δημιουργία σταθερών οικισμών σε διάφορες περιοχές του κόσμου1. Ελέγχοντας το […]

Γεωργία Ακριβείας – Οφέλη και Προκλήσεις

Γεωργία Ακριβείας – Οφέλη και Προκλήσεις

Τι είναι η γεωργία ακριβείας; Στη δεκαετία του 1990, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης, γεγονός που σηματοδότησε την μετάβαση σε μια νέα εποχή. Έχοντας […]